Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Informations- och dialogmöte om mobilnäten i Västerbotten

Region Västerbotten bjuder in torsdag 12 mars i Lycksele , tillsammans med Länsstyrelsen i Västerbotten och Region 8, till ett informations- och dialogmöte angående den pågående utbyggnaden av och förstärkningen av mobilnäten i Västerbotten.

Region Västerbotten bjuder in torsdag 12 mars i Lycksele , tillsammans med Länsstyrelsen i Västerbotten och Region 8, till ett informations- och dialogmöte angående den pågående utbyggnaden av och förstärkningen av mobilnäten i Västerbotten.

– Att kunna nyttja mobil telefoni och data har blivit en naturlig del i vardagen för både privatpersoner, företag och organisationer. Mobilnäten har, precis som elnäten, blivit en infrastruktur som är nödvändig för utveckling och tillväxt men även för trygghet och säkerhet. En förutsättning för att människor ska kunna leva, bo och arbeta i såväl städer som på landsbygd, säger Magnus Rudehäll, IT-strateg vid Region Västerbotten.

– När myndigheter och teleoperatörer nu för en tredje gång möts för en regional dialog är målet att tillsammans följa upp och utveckla samverkan mellan parterna för att underlätta och påskynda utbyggnaden av mobilnäten och mobiltäckningen i Västerbotten. Det handlar om att knyta kontakter, diskutera, lösa problem och skapa nya arbetsformer för att påskynda processen, säger Mikael Bergström, kommunikationsdirektör vid Länsstyrelsen i Västerbotten.

Vilka hinder kvarstår?

Region 8 arrangerade i maj 2014 ett möte tillsammans med Tele 2 och Telenors nätbolag Net4Mobility för att informera och skapa en dialog för att processerna i den planerade utbyggnaden av deras mobila nät skulle kunna genomföras effektivt både utifrån ett resurs- och effektivitetsperspektiv. Nu har utbyggnaden pågått ett tag och vi skulle vilja stämma av hur situationen ser ut idag. Hur mycket är utbyggt? Var är det utbyggt? Hur fungerar processerna för utbyggnad? Vilka hinder kvarstår? Har nya hinder dykt upp? För att får en helhetsbild och bredda dialogen har, förutom Net4Mobility, även Telia bjudits in till mötet. Syftet med informations- och dialogmötet är att gå igenom ovanstående funderingar och se vad vi tillsammans behöver göra för att förenkla för utbyggnaden och på så sätt snabbare få tillgång till dessa nät.

Pressträff Torsdag 12 mars kl.15.00 på Hotell Lappland

Efter avslutat dialogmöte, klockan 15.00 är media välkomna till en pressträff på Hotell Lappland i Lycksele. Medverkar gör Magnus Rudehäll, IT-strateg vid Region Västerbotten och Mikael Bergström, kommunikationsdirektör vid Länsstyrelsen Västerbotten. Teleoperatörerna representeras av Patrik Nilsson, täckningskoordinator hos Telenor Sverige AB, Sara Kebert, radiochef hos Net4Mobility samt Lars-Erik Larsson, senior specialist EMF hos Telia.

För mer information:

Magnus Rudehäll, IT-strateg, Region Västerbotten, magnus.rudehall@regionvasterbotten.se

070 – 608 48 88

Mikael Bergström, kommunikationsdirektör, Länsstyrelsen Västerbotten, mikael.bergstrom@lansstyrelsen.se, 070 – 878 82 64

Presskontakt:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, ingela.hjulfosberg@regionvasterbotten.se, 070-231 93 22

Skriv ut

11 mars, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer