Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Kina och Indien är framtidens marknader

Kina och Indien stod i fokus när Business Sweden besökte Umeå och Skellefteå för att inspirera, informera och ge kloka råd till företag som satsar eller vill satsa i öst.

Den 25 augusti anordnade Business Sweden i samarbete med Region Västerbotten, Västerbottens Handelskammare och Almi Nord ett seminarium om de tillväxtmöjligheter som finns på Asiens två största och snabbast växande marknader. Region Västerbotten är medfinansiär i seminariersatsningen som hölls både i Skellefteå och Umeå.

Föreläsarna Anna Liberg, Trade commissioner Business Sweden Indien, och Andrea Straxberg, Project manager Business Sweden Kina, presenterade det ekonomiska läget i länderna med fokus på framtida industrisektorer värda att satsa på – bland dessa var ICT, medicinteknik, industriell utrustning och miljöteknik.

Enligt Business Sweden kommer både Indien och Kina vara de största marknaderna i världen i framtiden, där medelklassen växer sig starkare och förändras både till att vara mer köpstarka och vilja leva ett mer uppkopplat och hälsosamt liv. Stora investeringar i till exempel infrastruktur och tillgänglighet är också på gång, vilket tillsammans med en hel del byråkratiska förändringar öppnar upp för innovationsstarka svenska bolag att exportera sina produkter, tjänster och kunnande till dessa expanderande marknader.

Men att navigera rätt under en etablering eller vidareutveckling är inte alltid lätt för västerländska bolag. Till exempel är kulturkrockar och kommunikationsproblem vanliga anledningar till att många affärsmöjligheter går förlorade – givetvis i ackompanjemang av att välja rätt affärs- och marknadsstrategier.

Syftet med seminariet, utöver att belysa marknadsläget i Kina och Indien, var därför att informera om Business Swedens möjligheter att ge stöd till svenska företag som ser möjligheterna i öst. Region Västerbotten, som är partner i frågan, och som befinner sig mitt i arbetet med att bygga upp ett regionalt exportcenter, ser det därför som självklart att vara en del i stödet för de företag som finns i Västerbottens län.

– Det känns väldigt roligt att Region Västerbotten fått uppdraget av Regeringen att etablera regionalt exportcentra. Dagens föreläsning visar tydligt att det är viktigt att hitta nya marknader, inte minst för Västerbottens företag, och det finns ett behov av ökad marknadskunskap och möjlighet till vägledning inför internationella etableringar. Det nya exportcentrat kommer vara en del i det stödet, säger Aurora Pelli, projektledare för satsningen.

 

Regionala exportcentra:
Under våren 2016 utsåg Näringsdepartementet och Tillväxtverket Västerbotten till  ett av sex pilotlän som under hösten 2016 ska etablera regionala exportcenter. Centret ska fungera som en sluss och ”en väg in” för företag som vill ta klivet ut på exportmarknaden. Målet är att få fler företag att sikta utanför landets gränser. Du kan läsa mer om det här.

Skriv ut

26 augusti, 2016 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund
  • Information om Business Sweden: Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Organisationens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential, och utländska företag att nå sin potential genom investeringar i Sverige. Detta görs med hjälp av strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader

Kommentarer