Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Fotot är från en av de innovationsdialoger som bidragit till utformningen av Västerbottens Regionala innovationsstrategi.

Lyssna

Kunskap, kreativitet och mod – drivkraft för regionens utveckling

Ett Regionalt Innovationsforum (RIF) samlar aktörer ur Västerbottens lokala och regionala innovationsstödsystem och ökar regionens innovationskraft.
– Regional Innovationsstrategi är ett avstamp för ett innovationsstärkande arbetssätt. När vi når 2020 har jag stora förhoppningar om att innovationskraften har ökat och i ännu högre grad bidrar till regionens tillväxt, säger Erik Bergkvist.

För att stärka genomförandet av den Regionala Innovationsstrategin föreslås ett Regionalt Innovationsforum (RIF) som samlar aktörer ur Västerbottens lokala och regionala innovationsstödsystem. Ett utvecklat partnerskap mellan regionens aktörer ska stärka gemensamma processer och ytterligare öka innovationskraften.

– Regional Innovationsstrategi för Västerbotten tar ett ambitiöst avstamp för ett intensivt innovationsstärkande arbetssätt. När vi når 2020 har jag stora förhoppningar om att innovationskraften har ökat sitt utrymme och i ännu högre grad bidrar till regionens tillväxt, säger Erik Bergkvist.

Region Västerbottens fullmäktige har antagit en Regional innovationsstrategi för Västerbottens län.
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/03/Innovationsstrategi-2014–2020-antagen.pdf

Unika fördelar
Strategin beskriver hur nya produkter, tjänster, metoder och nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen och öka regionens konkurrenskraft.
– Västerbotten har unika förutsättningar för utveckling av innovationer som Europa och övriga världen efterfrågar. Regionens kunskapsnivå är hög, företagen är utvecklingsintresserade och det goda samarbetsklimatet mellan regionen aktörer ger avundsvärda fördelar, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Regionens förutsättningar
Regionens geografi med långa avstånd och extrema kontraster med kyla, värme, ljus och mörker ger förutsättningar att utveckla helt nya och tåliga lösningar som kommer till användning i företag och av människor på andra platser i världen. Den regionala Innovationsstrategin ska ge bättre förutsättningar för att människor, företag, organisationer och akademin ska kunna utveckla idéer som kommer till användning och ger ekonomisk vinst till regionen.

Utveckla regionens kapitalförsörjning
Innovationsstrategin lyfter bland annat behovet av att ytterligare utveckla regionens kapitalförsörjning med rådgivning och ekonomiskt stöd vid precis rätt tidpunkt av innovations- och företagsutvecklingen.

Nödvändiga samarbetsytor
Regionen behöver fler mötesplatser, såväl fysiska som virtuella där företag, akademi och offentlig sektor kan utbyta kunskap och samverka i såväl idé- som marknadsföringsprocessen.
Akademin behöver näringslivet för kommersialisering, näringslivet behöver akademin för att omsätta utvecklingsbehov till kunskap och offentlig sektor behöver kunskap och företag för utveckling av produkter som ger en mer effektiv offentlig service.
– Innovationsutveckling ska omfatta människor oavsett bakgrund, kön, ålder och bostadsort. Genom likvärdiga förutsättningar att utveckla kunskap, kreativitet och mod kan vi skapa såväl små som mer omfattande teknik och samhällsförändringar, säger Erik Bergkvist.

Innovationsstrategin har tagit fram genom ett antal innovationsdialoger med aktörer i Västerbotten och i en arbetsgrupp. Organisationer som varit representerade i arbetsgruppen: Innovation Västerbotten, Umeå Universitet, Campus Skellefteå, Uminova Innovation, Umeå kommun, Luleå Tekniska Universitet Skellefteå, Lycksele kommun, Storumans kommun, North Sweden European Office, Skellefteå kommun.

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Anders Almberg, strateg innovation och näringsliv, Region Västerbotten, anders.almberg@regionvasterbotten.se, 070 696 83 01
Jörgen Niemann, strateg innovation och näringsliv, Region Västerbotten, jorgen.niemann@regionvasterbotten.se, 076 843 89 86

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

21 mars, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer