Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Camilla Wagner, journalist och tidigare researchchef på Veckans Affärer och nu vd för Management by Kerstin. Foto: Viveka Österman

Lyssna

Kvinnor – den nya oljan

Det säger Camilla Wagner om rapporten som visar att BNP skulle öka med 27 procent om arbetsmarknaden vore jämställd.
Camilla Wagner, journalist och tidigare researchchef på Veckans Affärer och nu vd för Management by Kerstin, föreläste vid konferensen Lyft Näringslivet, en aktivitet inom programmet Främja kvinnors företagande, arrangerad av Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten och Tillväxtverket.

Det säger Camilla Wagner om rapporten som visar att BNP skulle öka med 27 procent om arbetsmarknaden vore jämställd.

Camilla Wagner, journalist och tidigare researchchef på Veckans Affärer och nu vd för Management by Kerstin, föreläste vid konferensen Lyft Näringslivet, en aktivitet inom programmet Främja kvinnors företagande, arrangerad av Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten och Tillväxtverket.
Camilla Wagner menar att företagen måste våga välja den bästa kompetensen och då blir följden att det blir lika många kvinnor som män. Hon är inte nöjd med att ingen kommun, region eller företagarförening har nominerat en kvinna när årets företagare 2014 ska utses.

Läs hela rapporten från konferensen Lyft näringslivet

Sven-Erik Österberg, landshövding Norrbotten
– Att kvinnor skulle vara mer försiktiga och inte efterfråga företagsstöd i lika stor omfattning som män bygger på gamla föreställningar. Han är dock inte nöjd med dagens könsbalans och menar att man måste lägga ner mer tid och ansträngning på kvinnor som vill starta och utveckla sina företag.

Ewa-May Karlsson (C), regionråd, Region Västerbotten
– Jag gillar inte att man diskuterar vinster i välfärden som något negativt, när offentlig sektor under lång tid har upphandlat tjänster inom hårda områden som snöröjning, bygge och förvaltning.

Jenny Idebro, Tillväxtverket
– Trots framgångssagor kan vi inte slappna av. Vi kan däremot vara glada över allt som hänt de här åren, att vi kommit långt och att vi har fått en tydlig bild av hur det ser ut och vad vi kan göra.

Gunilla Lindner, Västerbottens Handelskammare
– StyrelseQraft hjälper företag drivna av kvinnor att se möjlighet att växa genom en extern kompetens och externa styrelseledamöter.

Britt Nilsson och Carina Wedin, projektledare för Piteå kvinnliga företagare
– Det har blivit fler affärer för ökad lönsamhet när 22 kvinnor har deltagit med målsättningen att stärka kvinnors roll som företagare och bidra till hållbara och lönsamma företag.

Maud Spencer, vd för Svalson AB
– Jag är motståndare till kvotering. Blir man inkvoterad då hamnar man i ett underläge och jag tror inte det är bra för någon part att kvotera in personer med sämre kompetens.
Den viktigaste faktorn för företagets utveckling tycker hon är samverkan och berättar om hur Svalson AB tillsammans med konkurrenter kan stärka marknaden genom en balkongförening.

Daniel Granlund, Länsstyrelsen Norrbotten
– Ett försök med tillväxtcheckar för finansiering av immateriella tillgångar har fyllt en viktig funktion och behovet har varit stort.
Majoriteten hade aldrig tidigare sökt företagsstöd och utvärderingen visar att befintliga stöd inte är anpassade för den här målgruppen och många har svarat att de inte är intresserade av att investera i lokaler och maskiner.

Håkan Ylinenpää, professor, Luleå tekniska universitet
För att använda de nya strukturfondsmedlen på rätt sätt tycker han att man borde göra skillnad på levebrödsföretag och tillväxtföretag som har olika behov och villkor, dessutom borde det vara en form av nyföretagande att ta över ett redan etablerat företag.

Maria Stefansson, jämställdhetshandläggare vid Länsstyrelsen Västerbotten
I Projektet Jämställt företagsstöd kan Maria Stefansson konstatera att jämställdhetsarbete tar tid och det handlar om normer och attityder.
– Vi måste helt enkelt tänka i längre tidsperspektiv.
I projektet har handläggare fått registrera hur lång tid de samtalar med kvinnor respektive män. I utvärderingen framgår att mindre tid läggs i samtalen med kvinnorna.

Nils Sandberg, handläggare vid Region Västerbotten
Projektet Jämställhetsintegrerad projekthandläggning har bland annat tagit fram en projekthandbok och en ny ansökningsblankett.
– Tidigare har horisontella kriterier legat längst bak och nu ska det synas och genomsyra hela ansökan, beskriver Nils Sandberg som är projekthandläggare vid Region Västerbotten.

Caroline Nyström, vd för New True Leaders
Mentorbanken New True Leaders innehåller unga människor mellan 20–30 år. Avsikten är att ge tillgång till yngre inspiration och yngre värderingar. Caroline Nyström beskriver det unga mentorskapet som ett sätta att ta tillvara varandra och att bygga broar mellan generationerna.

Harriet Classon (S), regionstyrelsens arbetsutskott Region Västerbotten och kommunstyrelsen Skellefteå
Om jämställt företagande betyder tillväxt, då tycker Harriet Classon att kvotering är en självklarhet. Hon menar att det är en utmaning att få gubbar och tanter att tänka på hur det ska se ut 2030.

Konferensen Lyft Näringslivet arrangerades inom programmet Främja kvinnovrs företagande, i samarbete mellan Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten och Tillväxtverket. På bilden, Sara Pejok, programansvarig vid Region Västerbotten, Monica Lejon programansvarig vid Länsstyrelsen Norrbotten och Ingela Lekfalk, moderator för konferensen.
IMG_5496 liten

 

 

 

Skriv ut
11 november, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer