Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Bilden: Carl-Johan Karlsson EKN, Peter Karlstén Gate 88, Michael Bertilsson Gate 88, Andreas Ericson SEK.

Lyssna

Lokala finansieringsrådgivare hjälper företag i norr

Gate 88 inleder samarbete med EKN och SEK.

För att sprida kunskap om det svenska exportkreditsystemet till företagare i Norrlandslänen tecknar EKN (Exportkreditnämnden) och AB Svensk Exportkredit (SEK) ett avtal med Gate 88. På uppdrag av EKN och SEK kommer Gate 88:s rådgivare att besöka företag i regionen.

När företag kan erbjuda sina kunder i utlandet kredit och samtidigt vara säkra på att få betalt öppnas nya möjligheter att öka exporten. Det vill vi att fler får kunskap om. Samarbetet med Gate 88, som har tydlig lokal kännedom och kompententa rådgivare, är ett bra sätt att nå ut till företagarna i regionen, säger Carl-Johan Karlsson, EKN:s SME-chef.

Gate 88 med kontor i både Skellefteå och Umeå har på kort tid vuxit upp som en stark spelare inom exportnäringen i regionen och har idag ett flertal uppdrag inom affärs- och säljutveckling för exporterande företag.

– Samarbetet med starka aktörer som EKN och SEK ger oss fler verktyg och breddar vårt erbjudande till våra kunder, säger Peter Karlstén, VD för Gate 88.

Konceptet med lokalt förankrade exportkreditrådgivare har prövats tidigare i Småland med goda resultat. Erfarenheten är att det är ett effektivt sätt att snabbt nå ut till företagare i regionen och öka deras kunskap om EKN:s och SEK:s verksamhet.

– Detta är ett steg på vägen för att förenkla för företagen i norrlandslänen att ta klivet ut på export. SEK:s finansiering och EKN:s exportkreditgarantier stärker möjligheterna till ökad export för de små och medelstora företagen i norra Sverige, säger Andreas Ericson, chef för medelstora företag på SEK.

– Vår uppgift i samarbetet är att öka medvetenheten om både oss och vad EKN och SEK kan göra för svenska företag som vill ut på export, förklarar Peter Karlstén.

De stora företagen har länge använt sig av EKN:s garantier för att stärka sin exportkapacitet. De små företagen har samma möjligheter, och hälften av de affärer som EKN garanterar är för små och medelstora företag. Men fortfarande har många föreställningen att det är ett kostsamt och svårt beslut att försäkra affären hos EKN. Men det konkreta exemplet att det kostar 6 000 kr för att försäkra en kredit på en miljon kronor över tremånader till en kund i Indien, väcker ofta nya tankar, säger Carl-Johan Karlsson.

– Jag vill lyfta fram Michael Bertilsson Gate 88 som arbetar på kontoret i Umeå, den som initierat och drivit fram detta spännande samarbete säger Peter Karlstén.

Gate 88 hjälper svenska företag att utveckla sina internationella affärer – antingen när exportarbetet ska byggas upp från scratch eller tas till nästa nivå. Genom analyser av potentiella marknader, strategisk varumärkesutveckling och taktiskt anpassade försäljningsprocesser, maximeras förutsättningarna för ett framgångsrikt exportarbete. Gate 88 hjälper även internationella företag att etableras på vår nordiska hemmamarknad, genom att erbjuda allt ifrån rådgivning och etablerade distributionsnätverk till varumärkesstrategier anpassade för den nordiska marknaden.

SEK är ett statligt bolag med uppdrag att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. EKN är en myndighet som stärker svensk export genom att komplettera den privata finansmarknaden. EKN:s garantier behövs särskilt för att stärka företagens riskkapacitet när de säljer till tillväxtmarknader där risken är högre att inte få betalt.

 

 

På vk.se skriver Mikael Damberg, Karin Apelman och Catrina Fransson om ett steg på vägen för att förenkla för företagen i norrlandslänen att ta klivet ut på export marknaden.

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister (S)
Karin Apelman, Generaldirektör för Exportkreditnämnden
Catrin Fransson, vd för AB Svensk exportkredit

Skriv ut

23 februari, 2016 |
Anders Sellström
Anders Sellström

Kommentarer