Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Mer mat från Västerbotten

Under våren 2017 beslutades att Region Västerbotten ska ta fram en regional livsmedelsstrategi för skapa tillväxt och arbetstillfällen, men också för att höja graden av självförsörjning och skapa hållbar livsmedelsproduktion.

Arbetet kommer fortsättningsvis att bedrivas tematiskt med arbetsgrupper, analyser, workshops och handlingsplaner för olika teman. Några av utmaningarna som kommer att bearbetas är; generationsskiften i jordbruksföretagen, mer lokal mat i de offentliga köken, försörjningstrygghet och krisberedskap, lönsamhetsfrågor i primärproduktionen och utmaningar kring regler och villkor i branschen.

Följande rapport är framtagen av Region Västerbotten, LRF och Länsstyrelsen i Västerbotten, och presenterades under uppstartsmötet den 8 december 2017 Livsmedelsproduktion i Västerbotten

Mer mat från Västerbotten har en alldeles egen webbplats här http://vasterbottensmat.info

För mer information

Lena Friborg, Strateg för miljö, energi, klimat vid Region Västerbotten
070-316 37 22, lena.friborg@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 12 juni, 2018 kl 14:13 av Olivia Collin