Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Foto: Volvo Trucks

Lyssna

Myndigheter samarbetar om industrinedläggningar

1000 industriarbeten riskerar att försvinna och av dem cirka 700 kopplade till Volvo Lastvagnar med underleverantörer.
Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och Umeå kommun har lämnat en gemensam skrivelse till Närings-, Arbetsmarknads- och Utbildningsdepartementet, om åtgärder i samband med nedläggningen av monteringen vid Volvo lastvagnar.

1000 industriarbeten riskerar att försvinna och av dem cirka 700 kopplade till Volvo Lastvagnar med underleverantörer.

Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och Umeå kommun har lämnat en gemensam skrivelse till Närings-, Arbetsmarknads- och Utbildningsdepartementet, om åtgärder i samband med nedläggningen av monteringen vid Volvo lastvagnar.
Se skrivelse: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/04/Dokument-åtgärder-Volvo.pdf

– Vi har gemensamt undersökt alternativ som skulle kunna underlätta omställning för såväl de som blir uppsagda och insatser för en förstärkt arbetsmarknadsstruktur, säger Magdalena Andersson, landshövding.

Utöver 700 arbetstillfällen kopplade till Volvo Lastvagnar med underleverantörer, försvinner cirka 175 arbetstillfällen vid nedläggning av Element Six fabrik i Robertsfors, 48 hos Sulzer i Nordmaling och ett 30-tal vid Solifer i Dorotea. Genomgående är det orternas största arbetsplatser som antingen lägger ner eller gör drastiska förändringar.

– En minskning i regionen med uppemot 1000 industriarbeten orsakar en avsevärd strukturförändring, med stor risk för ökad arbetslöshet. Erfarenheter från andra delar av Sverige visar att de unga drabbas värst, med undanträngning i ökad konkurrens om jobben, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

– Läget är allvarligt därför innehåller skrivelsen även åtgärder som underlättar etablering och utveckling av näringslivet. Investerings-, transportstöd och infrastruktur har en avsevärd betydelse för Umeås och regionens utveckling, säger Lennart Holmlund (S), kommunalråd, Umeå kommun.

Nedläggningen av monteringen vid Volvo Lastvagnar får så stor påverkan att det finns öppning att nyttja Europeiska Globaliseringsfonden som kan användas för återintegrering av arbetstagare på arbetsmarknaden. Övriga åtgärder är exempelvis arbetsmarknadsutbildningar och platser på yrkesvux.
Dessutom inrättas en personalgrupp och en etableringsgrupp för att dels skapa beredskap för individer, men också för insatser som kan underlätta etablering av nya näringar i de 25 000 kvm fabriksyta som blir tillgängliga i och med att hyttmonteringen försvinner.

Parallellt med åtgärder för Volvo Lastvagnar pågår samtal och kartläggning av effekter vid nedläggning av Element Six i Robertsfors och Sulzer i Nordmaling. I samband nedläggningen av sågen i Vilhelmina resulterade en skrivelse till Näringsdepartementet ett 50-tal extra utbildningsplatser vid Yrkes-Vux.

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Magdalena Andersson, landshövding, Länsstyrelsen Västerbotten, 070 645 90 90
Lennart Holmlund (S), kommunalråd, Umeå kommun, 070 550 47 85

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43
Jörgen Boman, kommunikationschef, Länsstyrelsen Västerbotten, 010 225 42 37
Claes Björnberg, pressansvarig, Umeå kommun, 070 390 19 33
Skriv ut
24 april, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer