Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Almi

ALMI Företagspartner Nord AB har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Region Västerbottens roll som delägare av ALMI Nord i kombination med lokalt näringsengagemang möjliggör bättre och mer samordnade insatser för företagsutveckling

ALMI kombinerar rådgivning och finansiering utifrån kundens behov. ALMI är en extra draghjälp för att kunna förverkliga en idé, starta företag eller utveckla företaget.

ALMI vänder sig till kunder som har svårt att finna finansiering som täcker hela behovet.

ALMI Nord liksom de övriga regionala bolagen bedriver utlåning på uppdrag av moderbolaget som förvaltar en gemensam lånefond för hela landet.

ALMI är marknadskompletterande och kan bevilja lån till företag oavsett företagsform. För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med bankerna tar ALMI ut en ränta som är högre än en genomsnittlig bankränta. De lån som erbjuds är företagslån (lån för både nya och redan etablerade företag), mikrolån (företag med mindre kapitalbehov), innovationslån och exportfinansiering. Kreditgivning sker i samverkan med andra kreditgivare och bankerna är här en viktig samarbetspartner.

 

Webbplats: www.almi.se/nord

Kontaktperson

Niklas Jonsson
vd vid ALMI Företagspartner Nord AB
niklas.jonsson@almi.se
070-535 13 75

Uppdaterad 8 augusti, 2018 kl 7:45 av Jörgen Niemann