Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Hållbara servicelösningar på landsbygd

Projektet Modellutveckling för hållbara servicelösningar på landsbygd körde igång den 1 november 2010. Projektet syftar till att skapa hållbara servicelösningar för länets landsbygd genom att utveckla modeller i en bred samverkan mellan byarnas invånare, kommuner, företagare och lokala handlare. Projektet har sin utgångspunkt i att möjligheter att bo, verka och skapa utveckling och tillväxt skapas genom att det finns en fungerande service. Det innebär att projektet kommer att jobba med frågor omkring hur servicen kan utvecklas, bevaras och förbättras. Men även om behov av fungerande mötesplatser i byarna.

Projektets mål är att ta fram, pröva och sprida olika modeller för hur man kan organisera den lokala servicen där både lokalbefolkning, byaråd, kommunen och de privata handlarna jobbar mot samma mål.

I styrgruppen för projektet finns Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Länsbygderådet, Ica, representanter från kommunerna Sorsele, Norsjö och Skellefteå samt Region Västerbotten.

Kommunernas del i arbetet är mycket viktig då det är kommunen som vet vilka ambitioner och prioriteringar som finns och vilka byar de ser som viktigast ur ett lokalt serviceperspektiv. Många kommuner har arbetat en längre tid med lokala servicelösningar och andra kommuner har ännu inte kommit igång. Problematiken är väl känd och utmaningen att finna samverkanslösningar för lokal service finns i samtliga kommuner i länet.

Webbplats: www.hallbarservice.se

Uppdaterad 8 mars, 2017 kl 9:13 av Jörgen Niemann