Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Invest in Västerbotten (IVB)

Invest in Västerbotten är ett projekt som ska underlätta för små och medelstora företag i Västerbotten att nå ut på den internationella marknaden.

Vill du hitta nya internationella marknader för ditt företag?

Invest in Västerbotten kan erbjuda ett paket av insatser kopplat till internationalisering
för att stärka den egna konkurrenskraften och nå ut på nya marknader.

Invest in Västerbotten finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden/Tillväxtverket samt Skellefteå kommun, Umeå kommun och Region Västerbotten.

Uppdaterad 9 januari, 2018 kl 15:08 av Micaela Löwenhöök

Exportfokus i inlandet

Projektet Invest in Västerbotten satsar nu stort på att få fler företag från Västerbottens inland att söka internationella affärer.

Västerbottniska produkter möter den europeiska marknaden

En stor delegation från Västerbotten fanns på plats i Hamburg när ett av årets viktigaste events för aktörer inom besöksnäringen arrangerades. Swedish Workshop, arrangerat av Visit Sweden, gick av stapeln 15-16 maj. Ett arrangemang där den svenska besöksnäringen direkt kan möta marknaden, presentera sina produkter och känna marknadens behov samt knyta viktiga affärsrelationer för framtiden.