Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Nationella innavationsrådet i Skellefteå

När nationella Innovationsrådet samlades i Skellefteå handlade samtalen om hur näringsliv, akademi och offentlig sektor tillsammans kan bygga ett mer hållbart samhälle utifrån norra Sveriges konkurrensfördelar.

Innovationsrådet bjöd in till ett öppet seminarium i Skellefteå. Från regeringen deltog statsminister Stefan Löfven, närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Statsministern inledde dagen med ett löfte:

– Ja, vi ska bygga en järnväg längst norrlandskusten, etappvis. Det är en grundförutsättning för att skapa de innovationer som behövs.

Statsminister fokuserade sedan på de tillgångar som finns i norr och att dessa är viktiga för resterande landet, inte minst för att stärka landets konkurrenskraft internationellt.

– I norra Sverige finns klimateffektivt byggande i trä, glesbygdmedicinskt centrum och avancerad teknologi för vården. Den tekniken kommer att vara till gagn för resten av Sverige och bli exportprodukter.

Innovationsrådet finns för att strukturera upp det svenska innovationsarbetet och för att hitta nya samarbetsformer för innovationsfrämjande. Statsministern tryckte särskilt på frågorna om framtidens transporter och att Innovationsrådet vill satsa särskilt på en hållbar och ren transportutveckling.

Utvinning och förädling av resurser för hållbara värdekedjor

Mikael Damberg ser att många av förutsättningarna för den hållbara omställningen finns i norra Sverige: hållbar energi, skog/trä, restprodukter från skogen, metaller och mineraler.

Peter Carlsson, vd för Northvolt, är en av de näringslivsaktörer som tror på den cirkulära ekonomin från norr:

– Northvolt vill ta till vara på den cirkulära ekonomin. Vi valde Skellefteå med anledning av förnybar energi och tillgången till råmaterial och metaller. Vi kommer behöva så otroligt mycket koppar, samtidigt som vi kommer behöva massor av el. Här finns alla de resurserna i ett hållbart kretslopp.

Samtidigt ser Northvolt stor potential i att knyta klimatsmarta samarbeten i Skellefteåregionen.

– Vi vill inte bli ensamma i vår produktion, utan vill se ett ekosystem av andra företag kring får fabrik som resultat av vår produktion, sa Peter Carlsson.

Statssekreterare Eva Svedling anslöt till miljöfrågan:

– Miljöhoten påverkar oss alla, men det syns kanske extra mycket i en region som Västerbotten med tanke på det karaktäristiska klimatet. Därför är det fullt naturligt att man satsat så mycket på hållbara innovationer här.

Damberg anser att Sverige lyckats att ställa om till en hållbar tillväxt, något som i andra länder uteblir eller går för långsamt med anledning av uppfattningen att miljö och tillväxt inte är förenligt.

– Vi är ett skinande exempel på att det går att ha tillväxt samtidigt som vi satsar på klimatsmarta och hållbara alternativ, sa Mikael Damberg. Jag ser stor potential i att bygga och exportera mer träbyggnation. Allt som görs av oljeprodukter är tekniskt möjligt att göra av skogsprodukter.

 Innovativa samhällen utanför de större städerna

Landsbygden och glesa miljöer påverkas liksom övriga samhället av digitalisering och globalisering. Men hur kan detta nyttjas och samspela med givna förutsättningar för att säkra och utveckla en välfungerande utbildning, hälsovård och annan samhällsservice?

Regeringen menar att de lagt om politiken på området genom att bland annat utöka och bredda utbudet av högskoleutbildningar så att utbildningarna når fler universitet och högskolor, inte bara de stora lärosätena.

– Vi vill göra utbildningarna mer tillgängliga, sa Helene Hellmark Knutsson. Fler studenter lever utanför städerna, med hemmaboende barn. Det innebär att campuslivet inte längre är den enda formen för högskolestudierna.

Samtalet stannade upp vid frågan in inlandets förutsättningar till innovationsfrämjande. Bland annat framhölls att inlandet behöver långsiktiga satsningar på innovationer, inte treåriga projekt som kommer och går.  Ett förslag till lösning är att i större utsträckning satsa på kompetenskluster med strukturer som går på tvären mellan kommuner och regioner.

En annan utmaning är kompetensbristen, som målas upp som den största flaskhalsen till innovation. I Västerbotten för bland annat Skellefteå kommunen dialog med universiteten om hur skräddarsydda utbildningar efter aktuella behov skulle kunna se ut för att lösa problemet med kompetensbrist inom specifika näringar.

Ett annat bra exempel på hur glesbygden kan bana vägen för innovationerna är Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman där världsledande utveckling av vård på distans genomförs.

– Fördelar med Norrlands inland är IT-strukturen, vi har fiber överallt, sa Peter Berggren, verksamhetschef vid glesbygdsmedicinskt centrum. Västerbotten ligger även 20 år före övriga Europa i åldrande befolkning, vilket tvingar oss att forska på området och bli bäst på det.

Helene Hellmark Knutsson var imponerad av vad hon fick höra:

– Det är intressant att glesbygden går före och visar vägen i teknikutvecklingen.

För mer information:

Micaela Löwenhöök

kommunikatör vid Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut

21 februari, 2018 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer