Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

– Det här är ett bra exempel där vi utnyttjat och tagit till vara på digitaliseringens möjligheter till en god regional samverkan mellan kommunerna. Via kommunapparna kan kommunerna dela på resurser och på ett kostnadseffektivt sätt utöka sin service och erbjuda invånare, företag och besökare information och tjänster via ytterligare en digital kanal, säger Magnus Rudehäll, IT-strateg vid Region Västerbotten.

Lyssna

Nya kommunappar släpps i Västerbotten

Nu ska invånare, företag och besökare i Västerbotten lättare få ta del av kommunservice och nyheter direkt i sin mobil. Nya kommunappar för smarta mobiler släpps publikt i dag för Dorotea, Norsjö, Storuman, Vännäs och Åsele.

Nu ska invånare, företag och besökare i Västerbotten lättare få ta del av kommunservice och nyheter direkt i sin mobil. Nya kommunappar för smarta mobiler släpps publikt för Dorotea, Norsjö, Storuman, Vännäs och Åsele.

– Vi ser att användningen av digitala tjänster i smarta mobiler och läsplattor har ökat enormt den sista tiden. Att länets kommuner nu också kan erbjuda sina invånare, företag och besökare service digitalt via kommunapparna är ett steg i rätt riktning för Västerbotten som har världens bästa bredband att erbjuda, säger Anna Lassinantti, biträdande regiondirektör vid Region Västerbotten.

Regional plattform och lokala appar

Region Västerbotten har sedan början av 2014 drivit projektet Regional mobil plattform. Projektets syfte är att ta fram och etablera en gemensam regional plattform för distribution av information och tjänster till mobila enheter.

Tretton av länets kommuner har deltagit i projektet. Målet för de deltagande kommunerna har varit att de efter projektet ska ha en egen kommunapp, Min kommun, som hanteras via plattformen. Ett mål som nu börjar uppfyllas genom att kommunerna Dorotea, Norsjö, Storuman, Vännäs och Åsele idag släpper sina egna kommunappar publikt.

Information, tjänster och kommunikation

Invånare, företag och besökare i dessa kommuner kan nu ladda ned apparna, Mitt Dorotea , Mitt Norsjö, Mitt Storuman, Mitt Vännäs och Mitt Åsele till sina smarta mobiler. Via kommunapparna kan de ta del av information och tjänster samt kommunicera med kommunen. Det kan handla om allt från nyheter, öppettider vid olika anläggningar till rena servicetjänster.

Via den gemensamma plattformen blir det också möjligt att ta fram gemensamma tjänster som flera kommuner kan dela på vilket innebär att kostnaderna blir lägre samtidigt som kvaliteten höjs. Det kommer också att vara möjligt att skapa regionala tjänster som via kommunapparna kanaliseras ut till västerbottningarna.

Kostnadseffektiv plattform

– Det här är ett bra exempel där vi utnyttjat och tagit till vara på digitaliseringens möjligheter till en god regional samverkan mellan kommunerna. Via kommunapparna kan kommunerna dela på resurser och på ett kostnadseffektivt sätt utöka sin service och erbjuda invånare, företag och besökare information och tjänster via ytterligare en digital kanal, säger Magnus Rudehäll, IT-strateg vid Region Västerbotten.

Den plattform som används för kommunapparna har tagits fram av Skellefteåföretaget Hello Future och används sedan tidigare av både Skellefteå och Umeå kommun. Det innebär att sju av länets femton kommuner idag använder samma plattform. Under 2015 kommer arbetet med de resterande åtta kommunernas appar att fortsätta.

Alla kommunappar är sökbara via Apple Store och Google Play, samt att ladda ned här: 

Mitt Storuman​​ ​iPhone , ​​Android

Mitt Vännäs iPhone​Android

Mitt Norsjö iPhone​Android

Mitt Åsele iPhone,​ Android

Mitt Dorotea iPhone​Android

Skriv ut
11 februari, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer