Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Bildtext: Lorentz Karlsson, ordförande, Västerbottens Upphandlingsråd, Linda Marklund, koordinator Västerbottens Upphandlingsråd, vid Västerbottens Handelskammare, Sverker Olofsson, journalist, programledare och moderator vid Stora Upphandlingsdagen.

Lyssna

Offentliga upphandlingar – möjlig kassako för länets företagare

Konkurrensverket uppskattar värdet av offentliga upphandlingar i Sverige till 500 miljarder kronor och hälften kommer från kommuner och landsting.
– Jag är övertygad om att det finns en outnyttjad tillväxtpotential för länets företagare i möjligheten med offentlig upphandling, säger Lorentz Karlsson, ordförande för Upphandlingsrådet Västerbotten.

Stora Upphandlingsdagen den 21 februari 2013 på Nolia i Umeå, 09.30–18.00

Konkurrensverket uppskattar värdet av offentliga upphandlingar i Sverige till 500 miljarder kronor och hälften kommer från kommuner och landsting.
I Konkurrensverkets senaste rapport som omfattar upphandlingar från 2010 är Skellefteå och Umeå i topp 18 bland Sveriges myndigheter, Skellefteå med 132 och Umeå med 120 upphandlingar.

Upphandling, en outnyttjad tillväxtpotential
Lorentz Karlsson
 har lång erfarenhet av upphandling från både Umeå kommun och Umeå universitet och han är förvånad att så få företag från Västerbotten lägger anbud. I Västerbotten har myndigheter i snitt endast fyra anbud per upphandling, enligt konkurrensverket.
– Jag är övertygad om att det finns en outnyttjad tillväxtpotential för länets företagare i möjligheten med offentlig upphandling, säger Lorentz Karlsson som även är ordförande för Upphandlingsrådet Västerbotten.

Myt att det bara är priset som räknas
Han får ofta höra att det inte är någon idé eftersom bara lägsta priset räknas.
– Men det är en myt, för Umeå universitet är det mindre än 10 procent av 200
årliga upphandlingar som enbart baseras på pris, säger Lorentz Karlsson.
Vanligt är att lägga in parametrar som kompetens, leveranstid, leveranstrygghet, reklamationer med mera och Lorentz Karlsson menar att intresset för att handla miljövänligt, med korta transporter är stort.
Men han medger att rädslan för överprövningar kan göra att man väljer att gå på det låga priset. Konkurrensverkets statistik visar att 30 procent baseras på bara pris.

Delad upphandling möjlighet för mindre företag
Att göra bra upphandlingar kräver, enligt Lorentz Karlsson, en stor portion kunskap och initialt en insats i arbetsmängd. Han nämner möjliga vägar att till exempel låta mindre företag ta delar av
upphandlingens värde upp till sin förmåga, eller erbjuda att lämna anbud på
vissa delar i den totala upphandlingen.
Om fler mindre företag vågar lägga anbud kan det initialt bli en större arbetsbörda. Men Lorentz Karlsson menar att den långsiktiga vinsten överväger mot nackdelarna.
– Kostnader påverkas av leverantörens kompetens, leveranstid och av möjligheten att bygga relationer, säger Lorentz Karlsson.

Kunskap ger trygghet
Såväl myndigheter som företag behöver kunskap. Båda parter behöver
känna till regler och villkor för att i trygghet och på lika villkor delta
 i ett system som kan gynna hela regionens utveckling. Det är Lorentz Karlsson övertygad om.
Därför arrangerar Västerbottens Upphandlingsråd tillsammans med bland annat 
Handelskammaren och Region Västerbotten en Upphandlingsdag på Nolia i Umeå den 21 februari.

Under 2013 planeras också starten av en intensiv utbildningsinsats för
såväl företagare som kommuner och myndigheter i Västerbotten.

Västerbottens Handelskammare koordinerar Upphandlingsrådet och delaktiga i Upphandlingsrådet är förutom Region Västerbotten: Umeå universitet, Lycksele kommun, Västerbottens läns landsting, Norrmejerier, Euniq’em, Nordic Sport.

För mer information:
Lorentz Karlsson, ordförande, Västerbottens Upphandlingsråd och seniorkonsult, upphandlingsfrågor vid Umeå universitet, 073 620 52 10
Linda Marklund, koordinator, Västerbottens Upphandlingsråd, affärutvecklare vid Västerbottens Handelskammare, linda.marklund@ac.cci.se0910 77 08 91070 271 44 99

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

18 februari, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
  • Ur programmet
    Kristian Pedersen,
Partner
Advokatfirman Delphi berättar om: Myter och fakta om LOU – hur krångliga behöver offentliga upphandlingar vara?
    Gudrun Lind,
Upphandlingsstrateg
Sigtuna kommun berättar om: En kommun berättar – att upphandla livsmedel går det?
    Moderator detta år är Sverker Olofsson, programledare, journalist och hedersdoktor bland mycket annat. 2009 tilldelades han Lukas Bonniers Stora Journalistpris med motiveringen: "För att han aldrig ger sig". Det är vad vi hoppas han heller inte gör på "Stora Upphandlingsdagen 2013", då han ska leda oss igenom hela dagen som moderator och även hålla i den avslutande debatten.
    Ta del av hela programmet på: http://www.ac.cci.se/page/kalender/Default.aspx?calendarid=259

Kommentarer