Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Öka kvinnors företagande i Västerbotten

I mitten av oktober samlades en nyfiken och innovativ grupp på Humlab-X för att gemensamt ta sig an frågeställningen och problematiken kring varför kvinnor i lägre utsträckning än män väljer att starta företag och bli entreprenörer. En blandad skara av deltagare genomförde workshopen och presenterade flertalet goda idéer som kan sänka tröskeln till entreprenörskap.

Den 11 oktober 2017 arrangerades en halvdagsworkshop med temat “Enabling women entrepreneurs in Västerbotten” av Powered by women och Innovation +. Dagen syftade till att identifiera orsaker till varför kvinnor i lägre utsträckning än män väljer att starta företag och bli entreprenörer, och därefter hitta lösningar på problematiken i form av till exempel aktiviteter och tjänster. Förhoppningen var också att skapa en mötesplats för nya samarbeten att formas.

Gruppen deltagare bestod av studenter, entreprenörer och forskare m.fl. med ett stort intresse i ämnet kvinnors entreprenörskap. Variationen av deltagare bildade en kreativ grupp med ett stort spann av erfarenheter, idéer och infallsvinklar till ämnet. Workshopen delades in i sessioner där deltagarna i mindre grupper fick möjlighet att brainstorma för att sedan presentera, diskutera och utveckla idéer kring hur det kvinnliga entreprenörskapet i Västerbotten kan främjas.

Under dagen tydliggjordes vikten av support och stöd, att inte behöva känna sig ensam och möjligheten att prata och rådgöra med andra i samma situation. Något som kom fram och diskuterades var också hur barn växer upp med könsstereotypa roller och utan kvinnliga entreprenörer som förebilder. Faktumet kan kopplas till det rådande samhällsklimatet, och är också en möjlig orsak till att kvinnor inte väljer att starta företag. Barn behöver uppfostras till entreprenörer med start redan i leken på skoltid, kanske redan i förskolan. Under processen tydliggjordes också behovet av kvinnliga nätverk, förebilder och inte minst en förändring av det statliga innovationssystemet.

Workshopen resulterade i flera goda förslag på aktiviteter som kan utföras för att sänka tröskeln för entreprenörskap. Många goda idéer och lösningar presenterades och bildade följande huvudkategorier:

 • Främja intraprenörskap i stora företag
  Utbilda anställda till att se utmaningar mer kreativt och hitta lösningar, och gör det speciellt för kvinnor.
 • Förebilder och inspiration
  Utmärkelser i olika kategorier för kvinnliga entreprenörer och visa på goda exempel som också kan bli förebilder.
 • Arbeta både online och offline
  Bra idéer måste inte börja i det digitala rummet.
 • Engagera hemmet
  Uppmuntra makar att stötta varandras entreprenörskap.
 • Utbildning i entreprenörskap
  Utbildning i riskbedömning, “entreprenörskapspraktik”, mikro-entreprenörskap med mera.
 • Uppfostra unga entreprenörer
  Börja i ung ålder, och lär barnen att arbeta självständigt istället för att bli anställda.
 • Nätverkande
  Skapa fler mötesplatser där man kan hitta mentorer, lyfta varandra och bli inspirerad.

Fakta om Innovation +

Med Innovation + vill vi skapa en struktur för långsiktigt arbete med innovationer. Företag och personer med idéer och innovationer ska få en enklare väg till kontakt med användarna. Vi ser fram emot att både skapa mötesplatser för samverkan mellan aktörer och att främja ökat kvinnligt företagande.   

Innovation + är ett samverkansprojekt mellan Västerbottens läns landstings Innovationssluss och MT-FoU, Medicinsk teknik, forskning och utveckling, Sliperiet och informatik vid Umeå universitet, näringsliv och samhällsbyggnad vid Region Västerbotten och näringslivskontoret vid Lycksele kommun. Det finansieras av EU:s regionala strukturfond, Region Västerbotten, Umeå kommun och Skellefteå kommun.

Till webbsida

Fakta om Powered by Women

Vi riktar oss till kvinnor som tycker om att skapa förändring och få saker att hända, som känner i magen att “Jag kan mer”; vad vi kallar entreprenöriellt driv. Genom inspiration, personlig utveckling, utbildning och kvinnonätverk stärker vi kvinnor som i sin tur förändrar sig själva, sina samhällen och tillslut hela världen.

Powered by Women är ett startup med kontor i inkubatorn Uminova eXpression i Sliperiet. Vi jobbar med att utbilda kvinnor i entreprenörskap som ett tankesätt för att skapa positiv förändring i sitt eget liv och för andra. Vi erbjuder i dagsläget workshops och föreläsningar och kommer hösten 2018 att åter öppna vår populära kurs Own It.

Till webbsida

För mer information

Sara Nilsson, Projektkoordinator Innovation +
070-3038101, sara.h.nilsson@vll.se

Skriv ut
27 oktober, 2017 | Olivia Collin

Kommentarer