Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Stående från Vänster: Annika Blomster EU-projektkontoret Region Västerbotten, Tommie Helgée European Minds, Gerd Jonsson Umeå kommun, Maria Lundström Länsbiblioteket, Stefan Bygdeson Robertsfors kommun, Helen Nilsson Coompanion, Kerstin Hamre projektledare Kultur för seniorer Region Västerbotten, Jeanette Olofsson, Åsele Näringslivsstiftelse, Malin Ackerman Region Västerbotten, sittande: Anna-Karin Melin projektrådgivare Region Västerbotten och Kamelia Mohajerani, Region Västerbotten.

Lyssna

Projekt för att lösa utmaningar kopplade till en åldrande befolkning

Andelen äldre är större och medelåldern ökar snabbare i många av Västerbottens kommuner än i övriga Sverige.
– Utmaningarna att klara välfärdsuppdraget ställer stora krav på innovativa lösningar, säger Ewa-May Karlsson (C), regionråd, Region Västerbotten.
Region Västerbotten arrangerar projektverkstad tillsammans med European Minds, Skellefteå.

Projektverkstad, tisdag den 27 maj, Cityhotellet, Lycksele
Tommie Helgée, från European Minds, Skellefteå håller i projektverkstaden.

Andelen äldre är större och medelåldern ökar snabbare i många av Västerbottens kommuner än i övriga Sverige. En samtidigt pågående befolkningsminskning gör att kommunerna inte har tillräckligt många unga som kan ersätta alla de som snart går i pension.
– Utmaningarna att klara välfärdsuppdraget ställer stora krav på innovativa lösningar, säger Ewa-May Karlsson (C), regionråd, Region Västerbotten.

Projektstöd Västerbotten, som drivs av Region Västerbotten, samlar en grupp som är intresserade av att starta projekt inom begreppet Framtidens välfärd, kopplat till den åldrande befolkningen.
– Att starta projekt är inte alltid en självklarhet, berättar Annika Blomster som dagligen arbetar med att lotsa till nya projekt.

Just nu är ett mellanläge där föregående programperiod har tagit slut och program för 2014–2020 ännu inte börjat. De första utlysningarna beräknas komma i september.
– Till dess behöver vi många goda idéer, för det tar tid att hitta projektpartner, söka medfinansiering och kanske i slutänden också ändra lite på inriktningen, säger Annika Blomster.

Annika Blomster berättar att en del idéer är klockrena redan från början och val av samarbetspartner likaså. Men för andra behöver idéerna skruvas för att passa in i ett lämpligt program. Vissa behöver begränsa aktiviteter och målsättning, medan andra har möjlighet att ta ytterligare ett steg och kanske till och med hitta samarbeten i grannländer eller i övriga Europa.
– Det är väldigt spännande att befinna sig i början av en programperiod där allt känns möjligt. Att jobba i projekt är en resa där man lär känna många nya människor, där man kan vara del i en utveckling och nödvändig förändring. Framför allt blir man rikare på erfarenheter som man har användning i sitt övriga yrkesliv, säger Annika Blomster.

Program som kan vara aktuella är till exempel: Strukturfondsprogrammet, Europeiska socialfonden, Botnia Atlantica-programmet, Nord-programmet, Norra periferi och Arktisprogrammet eller Landsbygdsprogrammet.

Ewa-May Karlsson hoppas på många projekt som kan bidra till att Västerbottens kommuner blir starka att klara välfärdsuppdraget.
– Men jag vill också se att våra idéer blir kända utanför länet, för jag är övertygad om att vi kan bidra till att stärka Sverige och Europa, säger Ewa-May Karlsson.

För mer information:
Annika Blomster, EU-projektkontoret, Region Västerbotten, 070 302 79 40, annika.blomster@regionvasterbotten.se

Skriv ut

27 maj, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer