Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Psykosociala problem på jobbet kostar pengar

– Att främja hälsa är lönsamt för såväl företag som samhället och den psykosociala arbetsmiljön är inte tillräckligt uppmärksammad, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.
Erik Bergkvist inleder konferensen om psykosocial arbetsmiljö och hälsa i Umeå den 4 november på Folkets hus i Umeå.

– Att främja hälsa är lönsamt för såväl företag som samhället och den psykosociala arbetsmiljön är inte tillräckligt uppmärksammad, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.
Erik Bergkvist inleder konferensen om psykosocial arbetsmiljö och hälsa i Umeå den 4 november på Folkets hus i Umeå.
Se programmet: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2013/10/Inbjudan_4-nov_6-1-1.pdf

300 personer från offentlig sektor och näringslivet deltar i konferensen som arrangeras av Region Västerbotten i samarbete med norrlandstingen (NLL, VLL, LVN och JLL) genom Arbets- och miljömedicin i Umeå.
Konferensen kan också följas live på: www.regionvaterbotten.se/direkt

Stor ökning av anmälningar
Tidningen Arbetet skriver på sin hemsida att antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om psykosociala problem på jobbet har ökat med 2 500 procent de senaste 10 åren. Det handlar om stress, mobbning eller andra faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Men problemet är delvis dolt eftersom anmälningar om psykosociala problem är sekretessbelagda.
Läs Arbetets artikel: http://arbetet.se/2013/10/25/laga-krav-pa-arbetsgivarna/

Hälsofrämjande och lönsamma arbetsplatser
Konferensen Arbetsliv för hälsa och utveckling i Norrland belyser hur arbetsplatser kan vara både hälsofrämjande och lönsamma.
– Det är både dyrt och dumt om människor blir sjuka av att vara på jobbet, säger Marjet Gustafsson, projektledare för Hjärnkoll vid Region Västerbotten.
– En god arbetsmiljö är en vinst för den enskilda människan, arbetsplatsen, men också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, beskriver Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare vid Arbets- och miljömedicin.

Psykosociala faktorer avgörande för hälsan
Arbetsgivare intresserar sig ofta för den fysiska arbetsmiljön med luftkvalitet, ljus och arbetsställning, men kanske har de psykosociala faktorerna ännu större betydelse.
– Men det finns också goda exempel. Susanne Schipper, AstraZeneca berätta hur hon tack vare bra arbetsmiljö kan vara framgångsrik yrkeslivet och samtidigt hantera psykisk ohälsa, berättar Marjet Gustafsson.

Förståelse och metoder för god arbetsmiljö
Konferensen innehåller föredrag för att skapa förståelse om psykosocial arbetsmiljö, hälsoeffekter, stress och psykisk ohälsa, betydelsen av jämställdhet på arbetsplatsen och metoder för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö.
Föredragshållare är bland annat: Lisbeth Slunga Järvholm, Västerbottens läns landsting, Jörgen Eklund, KTH, Elisabeth Åkerlund, Arbetsmiljöverket, Magnus Svartengren, Uppsala universitet, Mona Bjurén, Hedlunda Industri AB, Torbjörn Halvardsson, Företagarna, Christina Rydberg, Svenskt näringsliv och Per-Erik Johansson, LO-distriktet Norra Sverige.

För mer information:
Marjet Gustafsson, projektledare Hjärnkoll, Region Västerbotten, 070 605 75 49, marjet.gustavsson@regionvasterbotten.se
Lisabeth Slunga Järvholm, överläkare vid arbets- och beteendemedicinskt centrum, lisbeth.slunga@vll.se, 090 785 24 54

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

31 oktober, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer