Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Region Västerbotten satsar på innovation och samarbete i inlandet

Coompanion har tagit initiativet att etablera en arena för innovation och idéutveckling i inlandskommunerna. Arenan kommer att erbjuda kontorsplatser, mötesrum och teknik för digitala möten. Region Västerbotten går in som en part i arenan och öppnar därmed kontor i Lycksele. I samband med Mötesplats Lycksele sker ett intressentmöte för den nya arenan.

Region Västerbotten har sedan tidigare kontor Umeå, Skellefteå och Stockholm samt är en av parterna bakom norra Sveriges representation i Bryssel. Samarbetet i Innovationsarena inland ger Region Västerbotten tillgång till arbetsplatser i Lycksele.

– Vi ser flera nyttor med innovationsarenan. Genom den kan vi både bidra till att stärka det lokala och regionala samarbetet ytterligare och samtidigt öka vår närvaro i Lycksele säger Erik Bergkvist (S) regionråd vid Region Västerbotten.

Innovationsarena Inland är ett initiativ från Coompanion, med syfte att jobba för ökat samarbete inom entreprenörskap och innovation med bäring på agenda 2030. Arenan ska samla aktörer med intresse och kreativa idéer för hur lösningar på hur framtidens samhällsutmaningar kan skapas, och kommer att bli en nod för entreprenörskap, kreativa möten och nätverkande.

– Glesbygden och de verksamheter som drivs där ställs inför stora utmaningar. Genom att samla kompetens för utveckling i en gemensam plattform och öka samarbetet ytterligare kan vi tillsammans skapa nya sätt att bemöta dessa utmaningar, menar Erik Bergkvist (S).

Arenan kommer att ägas tillsammans av en intressentgrupp, och därmed också forma ett starkt partnerskap för innovationsutveckling och nya samverkansprocesser. Intressenter med behov och vilja att skapa mer innovation på länets landsbygd bjuds in till att bli samverkanspartners för noden.

Torsdag den 31 maj kl.9-11, i samband med Mötesplats Lycksele,  genomförs en dialogträff på Skolgatan 11 i Lycksele, som också kommer att bli den fysiska noden för Innovationsarena Inland.

För mer information:

Thomas Hartman, chef för kommunikation och externa relationer vid Region Västerbotten
070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

För mer information om innovationsarenan:

Roger Filipsson, verksamhetsledare Coompanion Nord
073-034 55 55, roger.filipsson@coompanion.se

Presskontakt:

Olivia Collin, kommunikatör vid Region Västerbotten
073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Skriv ut
31 maj, 2018 | Olivia Collin

Kommentarer