Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

CC: Barta IV

Lyssna

Region Västerbotten ska koordinera för bättre bredband

​Regeringen har idag beslutat om införandet av särskilda bredbandskoordinatorer i varje län under perioden 2015-2020 som ska arbeta för bättre bredband i sina län. I Västerbotten kommer det regionala ansvaret att ligga hos Region Västerbotten.

Regeringen har idag beslutat om införandet av särskilda bredbandskoordinatorer i varje län under perioden 2015-2020 som ska arbeta för bättre bredband i sina län. I Västerbotten kommer det regionala ansvaret att ligga hos Region Västerbotten.

– Vi välkomnar regeringens storsatsning på bredband. Samverkan har varit en av grundstenarna och en viktig anledning till den tätposition Västerbotten har idag när det gäller utbyggnad av bredband i länet såväl nationellt som internationellt, säger Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten.

Mer bredband till alla

Regeringens mål är att 90 procent av alla hushåll i Sverige ska ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit per sekund om fem år. I Västerbottens län ligger många kommuner i bredbandstoppen enligt PTS bredbandskartläggning. I Umeå har 84 procent av hushållen tillgång till snabbt bredband, Skellefteå 81 procent, Lycksele 75 procent och Malå 74 procent. I genomsnitt har 57 procent av hushållen i hela riket tillgång till snabbt bredband.

Regionala bredbandskoordinatorer

Inom EU:s landsbygdsprogram satsar regeringen 3,25 miljarder kronor till utbyggnad av bredband. För att säkerställa att dessa används på bästa sätt avsätts 15 miljoner för införande av regionala bredbandskoordinatorer. Koordinatorerna ska fungera som en kontaktpunkt för bredbandsfrågor i länet för både offentliga och privata aktörer. De ska även stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor, samt det arbete som bedrivs av landets fiberföreningar. Respektive län beviljas 620 000 kronor för 2015.

I de län där länsstyrelsen har det regionala utvecklingsansvaret ges dessa i uppdrag att upprätthålla funktionen som regional bredbandskoordinator. I övriga län erbjuds landsting, kommun och samverkansorgan med regionalt utvecklingsansvar att upprätthålla funktionen.

– Rent praktiskt har vi idag delar av denna funktionalitet regionalt, dels i våra egen organisation och dels via våra regionala bolag AC-Net Internservice och AC-Net externservice. Med de medel som regeringen nu avsätter får vi en möjlighet att vidareutveckla den, säger Magnus Rudehäll, IT-Strateg hos Region Västerbotten.

Nationell samordning

Regeringen har även fattat beslut om ett nationellt sekretariat, som blir en stödfunktion för bredbandskoordinatorerna. Det nationella sekretariatet ska tillhandahålla ett nätverk för bredbandkoordinatorerna samt ansvara för koordinatorernas kompetensutveckling. Det ska upprättas av Post- och telestyrelsen inom ramen för Bredbandsforums kansli. 2 miljoner av de avsatta 15 miljoner kronorna ska gå till PTS för att upprätthålla den nationella stödfunktionen.

För mer information:

Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten, 070-397 68 84
anna.pettersson@regionvasterbotten.se

Magnus Rudehäll, Strateg IT, 070-608 48 88

magnus.rudehall@regionvasterbotten.se

Pressinformation:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, 070-2319322, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut
28 maj, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer