Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Region Västerbotten tar fram en regional livsmedelsstrategi

Efter att en arbetsgrupp jobbat fram ett gediget underlag har nu förbundsstyrelsen beslutat att arbetet ska breddas och konkretiseras i en ny livsmedelsstrategi.

Förbundsstyrelsen vid Region Västerbotten beslutade den 2 mars att en regional livsmedelsstrategi för Västerbotten ska tas fram. Syftet med strategin är skapa hållbar tillväxt inom livsmedelsnäringen och se en högre grad av nationell självförsörjning av kvalitativa produkter.

– Länets livsmedelsproduktion har stor utvecklingspotential och det är viktigt att vi fortsätter med ett strukturerat arbete kring detta, både för klimat och miljö men även för den regionala utvecklingen, säger Erik Bergkvist (S), Region Västerbottens regionråd. Det finns många utmaningar som vi måste ta tag i och lösa tillsammans, arbetet med en regional livsmedelsstrategi kommer föra aktörer närmare varandra vilket i sin tur kan hjälpa oss hitta nya vägar framåt. Världen behöver mer hållbar mat och den maten får gärna komma från Västerbotten.

Sedan 2015 har en arbetsgrupp arbetat med att identifiera möjligheter och utmaningar kopplade till länets livsmedelsproduktion. Utmaningarna handlar bland annat om:

  • Kretslopp och miljö
  • Ägarskiften, finansiering och nya ägarformer
  • Utbildning och kompetensförsörjning
  • Forskning och utveckling
  • Teknik- och produktutveckling i primärproduktion
  • Lagstiftning och EU-direktiv
  • Offentlig upphandling
  • Förädling av livsmedel

I och med beslutet att ta fram en regional livsmedelsstrategi kommer ett stort antal aktörer att bjudas in att vara med och forma strategin.

– För att det ska bli ett bra strategiarbete som verkligen bidrar till tillväxt och utveckling inom livsmedelsområdet måste vi forma ett brett samarbete där aktörer i hela livsmedelskedjan finns med – primärproducenter, förädlare, handel och matkonsumenter som restauranger som offentlig sektor. Det är också viktigt att se till att forskningen bidra med kunskap om livsmedelsproduktion i vår del av världen. Tillsammans kan vi åstadkomma utveckling, säger Tomas Mörtsell (C), regionråd vid Region Västerbotten.

Livsmedelsproduktion är en näringsgren och utvecklingsarbetet är en del av det regionala utvecklingsuppdraget. Jordbrukssektorn genererar mer än 2000 jobb i Västerbotten och förutom arbetstillfällen och inkomster till länet har jordbruket stor betydelse för att hålla landskapet öppet och bidra till en levande landsbygd – dessutom kan norra Sverige bidra globalt med ett jordbruk som är både miljö- och klimatvänligt.

För mer information

Erik Bergkvist (S)
erik.bergkvist@regionvasterbotten.se
070-618 68 55

Tomas Mörtsell (C)
tomas.mortsell@storuman.se
070 548 86 29

Lena Friborg
Strateg för miljö, energi, klimat vid Region Västerbotten
lena.friborg@regionvasterbotten.se,
070-316 37 22

Skriv ut

2 mars, 2017 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer