Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Regional strategi för innovativ och hållbar utveckling av mineralsektorn

Den regionala strategin för innovativ och hållbar utveckling av mineralsektorn i Västerbottens och Norrbottens är en del av länens övergripande strategier för regional utveckling, med syfte att föreslå inriktningar som bidrar till genomförandet av regionernas, Sveriges och EU:s målsättningar.

Den regionala strategin för innovativ och hållbar utveckling av mineralsektorn i Norrbottens och Västerbottens län är en del av länens övergripande strategier för regional utveckling. Den knyter även an till Sveriges mineralstrategi. Strategin ska fungera vägledande för de som vill bidra till genomförandet av någon eller några av de föreslagna inriktningarna.

Syftet med den regionala mineralstrategi är att föreslå inriktningar som bidrar till genomförandet av Sveriges och EU:s målsättningar och till den regionala strategins vision.

Läs och ladda ner strategin här:

Regional strategi för hållbar utveckling av mineralsektorn -2025

– Mineralsektorn måste utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt, säger Erik Bergkvist(s), regionråd vid Region Västerbotten. För oss är det avgörande att skapa regionala och lokala mervärden så att det ska finns ett liv efter gruvan, det vill säga det måste finnas en tydlig avkastning för den regionala utvecklingen i mineralnäringen.

Norrbottens och Västerbottens län har en lång tradition av gruvnäring. De rika malmföre- komsterna i Skellefteåfältet och Malmfälten har spelat en viktig roll för den ekonomiska och sociala utvecklingen i regionen. Strategin pekar på färdriktningen för det fortsatta byggandet av ett starkt mineralkluster eller innovationssystem kopplat till gruv- och mineralverksamheter, ett fokusområde i det regionala tillväxtarbetet.

I strategin beskrivs några områden som är viktiga för en hållbar mineralsektor:

  • Samhällsplanering
  • Kompetensförsörjning
  • Infrastruktur
  • Miljö
  • Forskning och innovation, FoI
  • Konkurrenskraft

För varje område anges ett antal inriktningar och exempel på insatser eller åtgärder som är relevanta för utveckling av mineralsektorn.

För mer information:

Jörgen Niemann

Näringslivsstrateg Region Västerbotten

076 843 89 86

jorgen.niemann@regionvasterbotten.se

Skriv ut

30 juni, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer