Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Kort presentation av projektet för tryggad färjeförbindelse över Kvarken.

Lyssna

Samarbete för trygg färjetrafik över Kvarken

Den nya Kvarkenlänken, även kallad "The Midway Alignment of the Bothnian Corridor" med uppgraderad och trygg färjeförbindelse, lanserades i Bryssel under TEN-T-dagarna. Det skedde under kommissionens årligen återkommande infrastrukturdagar inför nya projektutlysningar.
– Jag har personligen, i Bryssel, föredragit innehållet och vikten av ett EU-projekt för en uppgraderad färjeförbindelse mellan Umeå och Vasa, berättar Ewa-May Karlsson (C), vice regionråd, Region Västerbotten.

Den nya Kvarkenlänken, även kallad ”The Midway Alignment of the Bothnian Corridor” med uppgraderad och trygg färjeförbindelse, lanserades i Bryssel under TEN-T-dagarna. Det skedde under kommissionens årligen återkommande infrastrukturdagar inför nya projektutlysningar.

– Jag har personligen, i Bryssel, föredragit innehållet och vikten av ett EU-projekt för en uppgraderad färjeförbindelse mellan Umeå och Vasa, berättar Ewa-May Karlsson (C), vice regionråd, Region Västerbotten.

Bland deltagarna fanns flera nyckelpersoner från kommissionen och representanter från Umeå och Vasa, Region Västerbotten, Österbottens förbund, Kvarkenrådet, VASEK samt riksdagkvinnor från både Sverige och Finland – Elisabeth Björnsdotter Rahm från Sverige och Miapetra Kumpula-Natri från Finland.

Västerbotten och Österbotten lämnar gemensamt in en projektansökan om en helhetslösning för transporter, miljö, innovation och näringslivsutveckling mellan och inom regionerna. Projektet ska gynna tillväxtarbetet på båda sidor om Kvarken, men även vara till nytta för Sverige och Europa. Arbetet som också involverar näringslivet, kommer ske i enlighet med Östersjöstrategin och stärka gränsöverskridande samarbete mellan två länder och regioner. Avsikten är att på lång sikt trygga Kvarkentrafiken.

– Samarbete på EU-nivå är långsiktigt och sker på många olika nivåer och genom att vara på plats har vi möjlighet att föra öppna diskussioner direkt med de som tar beslut i de här frågorna. Jag har fått en tydlig respons på vårt projektförslag och jag är mycket nöjd med dagen, säger Ewa-May Karlsson.

För mer information:
Ewa-May Karlsson, vice regionråd, Region Västerbotten, ewa-may.karlsson@vindeln.se, 070 663 64 94
Anna Lassinantti, chef för näringsliv och samhällsbyggnad, anna.lassinantti@regionvasterbotten.se, 070 514 63 75

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

29 november, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer