Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Satsning för ökad internationalisering och export från Västerbotten

Den västerbottniska exporten och näringslivets möjligheter till internationalisering ska stärkas genom ett regionalt exportcenter. Ett första steg tas under fredagen då en del av satsningen presenteras i Skellefteå med medverkan av närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Utvecklingen av regionala exportcenter är ett regeringsuppdrag som bygger på samarbete mellan aktörer som erbjuder regionalt stöd för internationalisering. Västerbotten är en av sex pilotregioner som genomför satsningen med syfte att underlätta för företag som vill nå internationella marknader.

 – Den kraftsamling som sker i regionerna genom exportcenterarbetet är viktig för att underlätta företagens internationaliseringsprocess, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten. I regionen finns en stor mängd spetskompetens inom en rad branscher och det är viktigt att vi verkar för att föra ut dessa i världen.

Det är Region Västerbotten tillsammans med Västerbottens Handelskammare, Enterprise Europe Network, Business Sweden, Almi Företagspartner AB, Exportkreditnämnden och Länsstyrelsen i Västerbotten som på uppdrag av Näringsdepartementet och Tillväxtverket samordnar en digital arena för exportfrämjande i regionen. Den gemensamma satsningen presenteras på en kick-off i Skellefteå den 9 december. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg deltar vid kick-offen, då uppdraget är en del av regeringens exportstrategi.

För att göra det lättare för företag att hitta rätt stöd för sina exportsatsningar har en regional webbsida på verksamt.se tagits fram där information om exportrelaterade frågor och händelser ska samlas. Där ska även kontaktuppgifter till regionala rådgivarorganisationer och aktuella aktiviteter finnas. Webbplatsen ska vara enkel och fungera som en väg in till det regionala företagsstödet.

– Vi börjar den här gemensamma resan med att lansera ett digitalt stöd, men kommer arbeta vidare för att även etablera en fysik etablering för att främja export i regionen, säger Aurora Pelli, ansvarig för satsningen vid Region Västerbotten.

Vad är regionalt exportcenter?

Regionala exportcenter är ett samarbete mellan alla de aktörer som erbjuder regionalt stöd för internationalisering (export/import). Syftet är att underlätta för företag som vill nå internationella marknader. Det ska helt enkelt vara lätt för företag som vill göra affärer med andra länder, att hitta rätt stöd direkt.

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att samordna inrättandet av exportcentren i sex regioner: Skåne, Västra Götaland, Kronoberg, Östergötland, Dalarna och i Västerbotten.

Utformningen av exportcentren bygger på befintliga regionala strukturer vilket betyder att det kan se lite olika ut i olika regioner. Det övergripande målet är dock att företag får kontakt med rätt person, i rätt organisation, med sin fråga, inom 24 timmar.

Varför finns det regionala exportcenter?

 Globaliseringen innebär nya möjligheter för företag att växa och bli konkurrenskraftiga.

I Sveriges exportstrategi pekar regeringen ut både utmaningar för svensk export och förslag på konkreta åtgärder för att underlätta för svenska företag att ta del av globaliseringens möjligheter.

Internationaliserade företag är mer utvecklingsinriktade och har en högre tillväxtvilja, men många upplever även hinder. Bland annat upplevs det svårt att hitta rätt bland alla de offentliga aktörer som erbjuder stöd till företag som vill göra affärer med andra länder.

Tanken med exportcentren är att underlätta företagens internationaliseringsprocess genom ett väl samordnat företagsstöd och regional kraftsamling. Det ska helt enkelt vara lätt att hitta rätt direkt, och företag ska få stöd och vägledning i sin internationaliseringssatsning.

Vad kan exportcentret i min region hjälpa mig med?

Besök www.verksamt.se och klicka på din region. Där hittar du information om vad just din region erbjuder för stöd för att underlätta din satsning på nya marknader.

Du hittar kontaktuppgifter till alla de organisationer som kan hjälpa dig vidare, ser aktuella aktiviteter och får inspiration från andra företagare i just din region. Helt enkelt din guide till lokalt företagsstöd. Allt samlat på en och samma plats.

På vilka platser finns regionala exportcenter?

I dagsläget finns regionala exportcenter på sex olika platser i Sverige:

 • Dalarna
 • Kronoberg
 • Skåne
 • Västerbotten
 • Västra Götaland
 • Östergötland

Vilka aktörer ingår i exportcentret i min region?

Utöver regionalt utvecklingsansvariga har regeringen särskilt pekat ut att följande aktörer ska vara delaktiga i samarbetet:

 • Almi
 • Business Sweden
 • EKN (Exportkreditnämnden)
 • Enterprise Europe Network
 • Handelskammaren

Även handelskamrar, inkubatorer eller andra relevanta offentligt finansierade aktörer kan ingå. Tillväxtverkets roll är att samordna arbetet med att inrätta regionala exportcenter.

Jag vill ha hjälp med min exportsatsning? Vem ska jag prata med?

Besök www.verksamt.se och klicka på din region – där finns lokalt företagsstöd och rådgivning samlat på en och samma plats. Här hittar du kontaktuppgifter, ser aktuella aktiviteter och får inspiration från andra företagare i just din region.

Om just din region inte har en regional webbsida på verksamt.se hittar du kontaktuppgifter till både rådgivare och myndigheter i hela Sverige på www.verksamt.se/utland. Här finns också mycket information, vägledning och inspiration för den som vill göra affärer med andra länder.

För mer information:

Aurora Pelli

070-611 57 77, aurora.pelli@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör opinionsbildning

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut

8 december, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer