Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

En av de innovationsdialoger som bidragit till utformningen av Västerbottens Regionala innovationsstrategi som antas i slutet av mars 2014. Skellefteå Science City är en del i ett omfattande regionalt innovationsstödsystem. Foto: Mariann Holmberg

Lyssna

Skellefteå Science City – regionens nya mötesplats för innovationer

Till hösten startar Skellefteå Science City sin verksamhet, en funktion för samarbete mellan forskning, näringsliv och det offentliga samhället.
– Genom att knyta science parks med andra mötesplatser såväl virtuella som fysiska, som företagscentra och inkubatorer kan vi ge hela regionen tillgång till kompetens och utvecklingskraft, säger Anna Pettersson, regiondirektör, Region Västerbotten.

Till hösten startar Skellefteå Science City sin verksamhet, en funktion för samarbete mellan forskning, näringsliv och det offentliga samhället.
Västerbotten visar ofta på god innovationsförmåga och lyfts fram som en ledande innovativ region i europeiska jämförelser. På initiativ av utvecklingsbenägna politiker och ett rikt näringsliv kan till hösten Skellefteå Science city påbörja sin verksamhet.

– Jag är mycket glad att vi satsar på Skellefteå Science city, säger Harriet Classon (S), förbundsstyrelsens arbetsutskott Region Västerbotten och kommunstyrelsen Skellefteå. Det är även en viktig del av vårt mål att bli 80 000 skelleftebor till 2030.

Del i ett innovationssystem
Syftet med verksamheten är att förbättra utvecklingen av nya idéer genom att skapa ett effektivt innovationssystem med idéförädling. Mötesplatser, utbildning, produktutveckling, affärsrådgivning och finansiering av projekt är exempel på metoder inom verksamheten.
Redan idag har närmare 100 ambassadörer lokalt, nationellt och internationellt visat sitt stöd och intresse.

Mötesplatser och samverkan avgörande för innovationsutveckling
I den regionala utvecklingsplanen för Västerbottens län lyfts bland annat mötesplatser för innovationer och ökad samverkan mellan näringsliv och akademi som två avgörande faktorer för en hållbar regional tillväxt. Skellefteå Science City bidrar dessutom med tillgång till riskkapital och ökad möjligheter för kvinnor och män att ta del av innovationsstödjande system.
Förutom förutsättningar för fler växande innovationer kommer verksamheten på sikt att generera fler företagsetableringar och arbetstillfällen i Skellefteå och regionen.
–  Det kommer bidra med friskt kapital och ny kompetens till Skellefteå, något som gynnar hela regionen, menar Harriet Classon. Skellefteå har redan ett länsledande näringsliv och Skellefteå Science City kommer skapa ännu bättre förutsättningar för en stark utveckling.

Ger hela regionen tillgång till kompetens
Region Västerbotten tar just nu fram en regional innovationsstrategi där lokala science parks beskrivs som hubbar i ett regionalt innovationssystem.
– Genom att knyta regionens science parks med andra mötesplatser såväl virtuella som fysiska, som exempelvis företagscentra och inkubatorer kan vi ge hela regionen tillgång till kompetens och utvecklingskraft, säger Anna Pettersson, regiondirektör, Region Västerbotten.

Innovationsstrategi
Regional innovationsstrategi för Västerbotten antas av Region Västerbottens fullmäktige i mars.
– Det som sätter Skellefteå på kartan sätter också Västerbotten på kartan och det som är bra för Skellefteå är bra för Västerbotten, Anna Pettersson, regiondirektör.

I länet tittar fler på förutsättningar till mötesplatser liknande Skellefteå Science city. Bland annat pågår planering i Umeå där man vill knyta samman Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet och Uminova Science Park med ett utökat serviceutbud. I Sverige finns flera varianter av liknande verksamheter där variationen av fokusområden och involverade aktörer är stor.

För mer information:
Anna Pettersson, regiondirektör, Region Västerbotten, anna.pettersson@regionvasterbotten.se, 070 397 68 84
Harriet Classon, (S), AU regionstyrelsen Region Västerbotten och kommunstyrelsen Skellefteå, harriet.classon@skelleftea.se, 070 626 74 60

Presskontakt:
Micaela Molin
, kommunikatör, Region Västerbotten, Micaela.molin@regionvasterbotten.se, 070- 316 37 01
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Faktaruta:
Science city och Science Park kan innebära samma sak. Ett känt exempel är Kista Science city. I en science city kan utöver innovationsverksamheter, restauranger, bostäder och affärer finnas.
I Sverige finns ett 60-tal verksamheter som faller inom begreppet Science park/Science city.

Skriv ut

3 mars, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer