Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Störst ökning av tillväxten inom Kulturella och kreativa näringar i Västerbotten

I torsdags, den 29 november, släpptes rapporten Kreametern Analys. Rapporten visar en ökning av Kulturella och kreativa näringar i hela landet, men Västerbotten toppar listan. Ett kvitto på att det arbete och satsningar som görs ger resultat. Rapporten visar också tydliga förändringar inom branschen, där fler väljer att starta företag istället för att ta anställning.

– Det är glädjande, säger Regionkulturchef Camilla Thorn Wollnert. För att lyfta sektorn till en ännu högre nivå och metodiskt stödja tillväxten kommer vi nu ta fram en regional handlingsplan där både kultur – och näringspolitisk möts i en långsiktig och gynnsam struktur för sektorn.

Ökning i hela landet

De kulturella och kreativa näringarna växer i hela Sverige. Sektorns förädlingsvärde ökade med mer än 11 procent mellan 2010 och 2016. Rapporten Kreametern Analys, visar att antalet verksamheter har ökat i samtliga län, men procentuellt var ökningen störst i fyra mindre län: Västerbotten, Gotland, Blekinge och Halland Kreametern analys har tagits fram gemensamt av Tillväxtverket, Tillväxtanalys, Kulturanalys, Kulturrådet och Statistiska Centralbyrån, SCB.

– Ökningnen är ett bevis på att det arbete vi gjort hittills ger utdelning. Ett gott avstamp för kommande satsningar på en bransch som tydligt är en tillväxtsektor, säger Jonas Lundström, Chef för Näringsliv och samhällsbyggnad vid Region Västerbotten.

Branschen omvandlas
Enligt rapporten håller strukturen inom kulturella och kreativa näringar på att omvandlas. Färre anställs och allt fler startar företag. De nystartade företagen är oftast soloföretag, det vill säga företag utan några anställda. Det kan finnas flera orsaker till förändringen. Den så kallade gig-ekonomin med tillfälliga uppdrag syns inom de här näringarna. Ofta levereras slutprodukten till kund genom samarbete mellan flera små företag,

– Sådana exempel på Kulturella och Kreativa kluster finns det flera av i Västerbotten bekräftar Stina Berglund, projektledare inom KKN sektor vid Region Västerbotten. Ett resultat av flera års satsning på just Kulturella och Kreativa näringar i länet som nu speglar sig i denna statistik från Tillväxtverket.

Rapporten visar också att:

  • förädlingsvärdet (värdet av produktionen minus kostnader för inköp) av alla kulturella varor och tjänster som producerades i Sverige, ökade med 11,4 procent mellan 2010 och 2016.
  • antalet företag i sektorn ökade med 15 000 på 6 år.
  • mer än 8 procent av samtliga företag i näringslivet (i genomsnitt per län) var företag i kulturella och kreativa näringar 2016.
  • varuexporten ökade från 16 miljarder till nästan 21 miljarder, en starkare ökning än för näringslivet i genomsnitt.
  • 231 000 personer i hela näringslivet är sysselsatta inom kulturella och kreativa områden vilket är över 5 procent av alla sysselsatta personer i Sverige.

– Kulturella och kreativa näringar betyder mer för Sveriges näringsliv än vad vi hittills har insett. Det finns en efterfrågan på kulturell och kreativ kompetens, till exempel kunskap om humaniora och estetik, även i andra delar av näringslivet. Vi drar slutsatsen att det kan behövas åtgärder som säkrar den kompetensen i framtiden, säger Kristian Viidas, analyschef på Tillväxtverket.​

Mer information

Stina Berglund, Projektledare inom kulturella och kreativa näringar, Region Västerbotten

072-225 76 27, stina.berglund@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Olivia Collin, Kommunikatör, Region Västerbotten

073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Skriv ut

3 december, 2018 | Olivia Collin

Kommentarer