Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Strategi för hållbar innovativ utveckling av mineralsektorn

Harriet Classon, (S), AU regionstyrelsen Region Västerbotten och kommunstyrelsen Skellefteå, hälsar välkommen till Skellefteå vid slutseminarium för Mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten. Regional strategi för hållbar innovativ utveckling av mineralsektorn i Norrbottens och Västerbottens län blir inom kort klar. Syftet är att främja mineralsektorn i de nordliga länen så att den utvecklas på ett innovativt och […]

Harriet Classon, (S), AU regionstyrelsen Region Västerbotten och kommunstyrelsen Skellefteå, hälsar välkommen till Skellefteå vid slutseminarium för Mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten.

Regional strategi för hållbar innovativ utveckling av mineralsektorn i Norrbottens och Västerbottens län blir inom kort klar. Syftet är att främja mineralsektorn i de nordliga länen så att den utvecklas på ett innovativt och hållbart sätt. Idag förs diskussions om hur strategin ska genomföras.

Regional strategi för hållbar innovativ utveckling av mineralsektorn i Norrbottens och Västerbottens län blir en del av länens övergripande strategier för regional utveckling. Den knyter även an till Sveriges mineralstrategi. Utgångspunkten är flerårig. Mineralsektorn är en cyklisk bransch där konjunkturer i hög grad påverkar utvecklingen.

Strategin ska fungera vägledande för de som vill bidra till genomförandet av föreslagna inriktningarna. Strategin anger färdriktning för Norrbottens och Västerbottens län som ett starkt mineralkluster eller innovationssystem kopplat till gruv- och mineralverksamheter som också är ett fokusområde i det regionala tillväxtarbetet.

Framtagandet av strategin är ett arbete som genomförts i projektform. Arbetet sker i nära samverkan mellan Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Norrbottens läns landsting, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. I arbetet har även representanter för North Swedens europakontor, intresseorganisationen Georange och LTU affärsutveckling medverkat.

Utkastet till mineralstrategin har skickats på remiss till samtliga kommuner i Västerbotten och Norrbotten och samråd har skett med berörda aktörer.

För mer information

Jörgen Niemann, strateg för näringsliv och innovationer, Region Västerbotten, 076-843 89 86

Presskontakt

Mariann Holmberg, kommunikatör Region Västerbotten, 072 222 73 43

Skriv ut

25 november, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer