Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Strategiarbete för regionalt investeringsfrämjande

Västerbotten är en attraktiv plats för nationella och internationella investeringar och etableringar. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att möjliggöra detta genomförs nu en förstudie för att bygga upp en organisation och struktur för arbetet.

Region Västerbotten har regeringens uppdrag att samordna, strukturera och utveckla det regionala exportfrämjandet. Detta sker idag bland annat tillsammans med andra aktörer inom samarbetet Regional Exportsamverkan. Som ett led i det långsiktiga arbetet har Region Västerbotten fått finansiering av Tillväxtverket för att strukturera och bygga upp det regionala investerings- och etableringsfrämjandet med bas i såväl samhällsplanering som näringslivsutveckling.

– Ett framgångsrikt arbete kommer att kräva att vi arbetar långsiktigt med attraktiva och konkreta erbjudanden till omvärlden, säger Jonas Lundström, enhetschef för Näringsliv och samhällsbyggnad på Region Västerbotten. Vår utmaning i dagsläget är att identifiera morgondagens styrkeområden samt bygga en ny organisationsstruktur som har förutsättningar att katalysera det regionala arbetet över tid.

Strukturarbetet för investeringsfrämjande kommer att drivas i som en förstudie och ska vara avslutat i april 2019. Målsättningen är att ett operativt arbete kommer att startas upp kort därefter.

Förstudien kommer att innefatta ett nära samarbete med Västerbottens kommuner och nyckelaktörer inom utveckling och samordning.

Har du frågor, kontakta:

Aurora Pelli, Strateg utbildning och näringsliv

070-611 57 77 , aurora.pelli@regionvasterbotten.se

Skriv ut

27 november, 2018 | Olivia Collin

Kommentarer