Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Fotot visar yrkeselever från Skellefteå som tävlar i yrkeskunskap på Dragonskolan.

Lyssna

Utbildning i tillräcklig omfattning för arbetslivets behov

Region Västerbotten har beviljats 6,5 miljoner för att fortsätta det redan påbörjade arbetet med Kompetensplattform Västerbotten.
– I arbetet med länets kompetensförsörjning är en av utmaningarna att tillhandahålla rätt utbildningar och i rätt omfattning för arbetsmarknadens behov, säger Anna Lassinantti, chef, enheten för Näringsliv och samhällsbyggnad, Region Västerbotten.

Region Västerbotten har beviljats 6,5 miljoner för att fortsätta det redan påbörjade arbetet med Kompetensplattform Västerbotten.

– I arbetet med länets kompetensförsörjning är en av utmaningarna att tillhandahålla rätt utbildningar och i rätt omfattning för arbetsmarknadens behov, säger Anna Lassinantti, chef, enheten för Näringsliv och samhällsbyggnad, Region Västerbotten.

Enligt Småföretagarbarometern för Västerbotten är kompetensbrist ett av de största hindren för tillväxt i företag. Genom projektet Modell för branschsamverkan skapar Region Västerbotten branscharenor för en förstärkt dialog mellan branschorganisationer, arbetsgivare, fack, myndigheter och utbildningsanordnare om behovet av utbildningar för olika sektorer. Tillsammans med en analysfunktion ska permanenta nätverk etableras för hållbara och långsiktiga strukturer för dialog mellan aktörerna som gör att arbetsmarknaden får ännu bättre tillgång till kompetent personal vid rätt tid.

– Att människors utbildning kan matchas mot de regionens arbetsmarknad är viktigt för att företagen ska kunna växa och ge tillväxt, säger Anna Lassinantti.

Andra utmaningar är rekrytering av arbetskraft från andra delar av Sverige och världen, eftersom prognoser visar att antalet unga inte kommer räcka till för att ersätta de som går i pension.

– Region Västerbotten arbetar på flera fronter där det ytterst handlar om att skapa attraktiva förutsättningar för människor att bo och verka i Västerbotten, säger Anna Lassinantti.

Finansiärer för projektet är: Tillväxtverket, Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten.

För mer information:
Anna Lassinantti, chef för Näringsliv och samhällsbyggnad, Region Västerbotten, anna.lassinantti@regionvasterbotten.se, 070 514 63 75
Barbro Lundmark, projektledare för Kompetensplattform Västerbotten, barbro.lundmark@regionvasterbotten.se, 070 629 37 30

Presskontakt:Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

20 december, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer