Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten tillsammans med Lennart Holmlund (S), avgående kommunalråd, Umeå kommun. Fotot är taget vid invigningen av järnvägssträckning till Umeå hamn och en del i det utvecklade transportsamarbetet mellan Umeå och Vasa.

Lyssna

Vasa och Umeå knyter ihop med gemensamt hamnbolag

Umeå och Vasa hamnar går ihop i gemensamt bolag under namnet Kvarkenhamnar AB eller Kvarken Ports Ltd.
– Det här stärker regionens konkurrenskraft och vi får ännu mer muskler att utveckla det öst-västliga transportstråket. Jag gratulerar det nya bolaget och ser fram emot en stark utveckling av trafiken över Kvarken, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Umeå och Vasa hamnar går ihop i gemensamt bolag under namnet Kvarkenhamnar AB eller Kvarken Ports Ltd.
http://midwayalignment.eu/sv/nu-har-vi-startat-kvarken-ports/

– Det här stärker regionens konkurrenskraft och vi får ännu mer muskler att utveckla det öst-västliga transportstråket. Jag gratulerar det nya bolaget och ser fram emot en stark utveckling av trafiken över Kvarken, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Kvarkenhamnar AB startade den första januari 2015 och ska bidra till att effektivisera och stärka affärsutvecklingen för hamnarna och stärka regionens transportstråk.
​Det gemensamma bolaget kommer också att ha större möjligheter till EU-stöd. Det är en av orsakerna till att man väljer att gå ihop. Tillsammans når man en volym på 4 miljoner ton frakt per år.
​Bolaget är unikt i sin transnationella form, endast Malmö och Köpenhamn har tidigare bildat bolag över landsgränser i ett gemensamt transportstråk.

– Bolaget är ett ytterligare exempel på det starka östvästliga samarbetet. Vi får också ännu bättre förutsättningar att jobba med stöd för och utvecklingen av en ny färja över Kvarken genom projektet Midway Alignment, säger Erik Bergkvist.

Midway Alignment of the Bothnian Corridor är ett EU-projekt med ett starkt stöd från EU-kommissionen för att förbättra transportrutterna och stödja det existerande multimodala TEN-T nätverket där flera olika transportformer (hav, landsväg, järnväg) redan aktivt används. Målet är att skapa en stabil förbindelse mellan Finland.
​I projektet ingår många parter från Sverige och Finland, däribland Umeå kommun och Region Västerbotten.

Curt Kristoffersson, vd för Umeå hamn, som går i pension vid årsskiftet, hoppas att den gemensamma hamnen ger en bild utåt av att man i Kvarken satsar på sjöfarten.
​– Att dessa två hamnar samverkar ger oss en möjlighet att konkurrera på en konkurransutsatt marknad, säger Curt Kristoffersson till Svenska Yle.fi
http://svenska.yle.fi/artikel/2014/12/27/kvarken-p…

Matti Esko, vd för det nybildade bolaget Kvarkenhamnar AB säger till Midway Alignment.
​– Vi kommer att starta en helt ny era inom det logistiska samarbetet i Kvarkenregionen genom att erbjuda ett joint venture som ska stödja en den ökande gods- och passagerarvolymen i Vasa- och Umeåregionen. Vårt mål är att ständigt utveckla hamnanläggningarna, förbättra vår service och stärka vårt samarbete med alla intressenter inom logistik i Kvarkenregionen, säger Matti Esko, vd för det nybildade bolaget Kvarkenhamnar AB.
http://midwayalignment.eu/sv/nu-har-vi-startat-kva…

Matti Esko har internationell erfarenhet från den privata hamn- och transportsektorn och kommer närmast från Euroports Finland Oy AB. I styrelsen återfinns bland annat Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå tillsammans med företagsledare,

Fakta Kvarkenhamnar AB
Kvarkenhamnar AB eller Kvarken Ports kommer att ägas gemensamt av Vasa Stad och Umeå Kommunföretag AB. Nuvarande hamnpersonal i Umeå och Vasa Hamn, cirka 30 personer, får sina anställningar överförda till det nya bolaget.
​Umeå Hamn AB finns kvar men får en ny roll och kvarstår endast som ägare av hamnens fasta anläggningar, kajer, järnvägsspår med mera och blir efter årsskiftet ett dotterbolag till kommunala bolaget INAB – Infrastruktur i Umeå AB. Vasa stad kommer att äga anläggningarna i Vasa Hamn.

För mer information
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Mårten Edberg, infrastrukturstrateg, Region Västerbotten, 070 216 86 25

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43

Skriv ut

2 januari, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer