Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbotten i Almedalen: Skellefteå kommun om öppen data, kompetensförsörjning och tjänstedesign

Varför öppna data? Tid: Måndag 30 juni kl. 10:00 – 12:00 Plats: St Hansgatan 41 Livesänds på www.regionvasterbotten.se/direkt Att data driver innovation framåt är fakta. Nya tjänster och produkter genererade på öppen och tillgänglig data skapar just nu en mängd nya företag och arbetstillfällen. Genom modern teknik, nya affärsmodeller och processer ställs både näringsliv och offentligt […]

Varför öppna data?

Tid: Måndag 30 juni kl. 10:00 – 12:00
Plats: St Hansgatan 41

Livesänds på www.regionvasterbotten.se/direkt

Att data driver innovation framåt är fakta. Nya tjänster och produkter genererade på öppen och tillgänglig data skapar just nu en mängd nya företag och arbetstillfällen. Genom modern teknik, nya affärsmodeller och processer ställs både näringsliv och offentligt sektor inför en stor utmaning att anpassa sin verksamhet till de nya förutsättningarna och villkoren som förändras i en allt raskare takt.

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En rapport visar att Sverige idag ligger på efterkälken mot de ledande nationerna när det gäller öppenhet och transparens.

Frågeställningar:
-Hur kan vi ta tillvara på innovationsmöjligheterna som följer med öppna data?

-Hur ser rollfördelningen ut mellan offentlig sektor, näringsliv och andra intressenter?

-Hur kan man stimulera utvecklingen av produkter och tjänster baserat på öppna data?


Medverkande:

Magnus KolsjöPWC
Magnus Rudehäll, Region Västerbotten
Ingrid Thylin, Skellefteå kommun
Eva-Karin Anderman, SVID

Moderator:  Ulf Blomqvist, Riveting Consulting

För mer information:

Ingrid Thylin, Avdelningschef Samhällsutveckling, Skellefteå kommun Tel: 070 – 341 01 55, email: ingrid.thylin@skelleftea.se

Nicke Lundmark, Projektledare, WDO Tel: 070 – 510 51 01, email: nicke@wdo.se

Vi behöver nya vägar till högre utbildning för att säkra kompetensförsörjning – i hela landet!

Tid: måndag 30 juni kl. 13:00 – 15:00
Plats: St Hansgatan 41

Livesänds via www.regionvasterbotten.se/direkt

Behovet av människor med eftergymnasial kompetens ökar i hela landet. Parallellt med detta finns en trend där lärosäten centraliserar sina program- och professionsutbildningar till högskole- och universitetsorter. Följden av detta blir att orter och kommuner utan lärosäte ofta begränsas när det gäller upptagnings- och rekryteringsbas för näringsliv, vård, skola och omsorg. En av nyckelfaktorerna för att säkra långsiktig kompetensförsörjning i mindre kommuner på landsbygden är tillgången till högre utbildning i det egna närområdet. Under seminariet kommer intressenter samt politiker att bidra med kunskap och förslag hur kommuner och orter utan etablerade lärosäten på ett bättre sätt än dagens kan möta utmaningarna kring utbildning och kompetensförsörjning. Seminariet avslutas med en diskussion som tar sin utgångspunkt i det planerade samarbetsprojektet – Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning.

Medverkande:
Johan Sterte, Luleå Tekniska Universitet
Ingrid Runesson, Linnéuniversitetet
Kerstin Norén, Högskolan Väst
Lena Segerberg, Landstinget i Kalmar
Harriet Claesson,  Skellefteå kommun
Mona Jeansson,  Regionförbundet i Kalmar

Hans Lindberg, Region Västerbotten

Mikaela Almerud Svenskt näringsliv

Janne Elvelid, Expert/Utredare

Agneta Jöhnk , SKL
Mats Essemyr , TCO

För mer information: 

Ingrid Thylin, Avdelningschef Samhällsutveckling, Skellefteå kommunTel: 070 – 341 01 55, email: ingrid.thylin@skelleftea.se

Jerry Engström, Campuschef, Campus VästervikTel: 0490-25 41 14, email: jerry.engstrom@vastervik.se

Demokratiutveckling genom tjänstedesign

Tid: tisdag 1 juli kl. 10:00 – 12:00
Plats: St Hansgatan 41

Dagens samhällsbyggnad står inför stora utmaningar och förändring. Genom att strategiskt designa morgondagens samhällsservice i dialog med kunden kan beslut gällande samordning, planering av resurser och fördelning se helt annorlunda ut.

Seminariet tar utgångspunkt i ett exempel i form av Skellefteå kommuns arbete med medborgarservice och kundtjänst. Exemplet visar på en högt digitaliserad medborgarorienterad serviceorganisation som levererar proaktiv självbetjäning baserad på en behovsbaserad strategi för e-förvaltning och en välutvecklad kanalstrategi.

Utifrån exemplet diskuteras frågeställningar kring offentlig sektors möjligheter att använda tjänstedesign vid utveckling av nya tjänster ur kundens synvinkel och tillsammans med kunden. Vilka hinder och behov finns kring förändring av regelverk och lagstiftning? Hur kan en innovativ samverkansplattform vidareutvecklas baserat på offentlig sektors behov av förnyelse och näringslivets förmåga till innovation.

Exempel på frågeställningar:
– Hur kommer det offentliga uppdraget att se ut i framtiden?
– Går arbetet att kvalitetssäkra?
– Kan man tävla i välfärdslösningar?
– Vilka metoder finns det för att designa morgondagens samhälle?
– Varför skall vi fråga medborgarna? Vet de sitt eget bästa?

Medverkande
Marie Larsson, Skellefteå kommun
Magnus Rudehäll, Region Västerbotten
Leif Rehnström, Hello Future
Eva-Karin Anderman, SVID
Anna Kelly, PwC

Moderator: Sara Modig ModigMinoz

För mer information:

Marie Larsson Chef Kvalitet och förnyelse Skellefteå kommun Tel: 070 – 536 64 84Email: marie.larsson@skelleftea.se

Nicke Lundmark Projektledare WDO Tel: 070 – 510 51 01Email: nicke@wdo.se

Presskontakt för Region Västerbotten:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut
29 juni, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer