Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbotten och Norrbotten – Sveriges ledande gruvregion

– Gruvindustrin innebär spännande möjligheter till utveckling och tillväxt i delar av våra län som just nu har en minskande befolkning. Samtidigt ska vi skapa förutsättningar för en långsiktig regional utveckling med andra livskraftiga, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Tisdag 23 oktober träffas aktörer från Norrbotten och Västerbotten i Skellefteå för att diskutera det fortsatta genomförandet av den regionala mineralstrategin.

Tisdag 23 oktober 2012 kl. 10.00 – ca 15.30, kaffe från 09.30
Hotell Aurum Konferenscenter, Gymnasievägen 12, Skellefteå 

Se program: http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/Kalender/program-regional-mineralstrategi.pdf

– Gruvindustrin innebär spännande möjligheter till utveckling och tillväxt i delar av våra län som just nu har en minskande befolkning. Samtidigt ska vi skapa förutsättningar för en långsiktig regional utveckling med andra livskraftiga, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Region Västerbotten är ansvarig för Västerbotten i arbetet med att ta fram en gemensam mineralstrategi för Västerbotten och Norrbotten.

Rader av nedläggningar har vänts till expansion och öppnande av nya gruvor. På många sätt en historisk vändning som kan ha avgörande betydelse för norra Sveriges tillväxt, men också en motkraft för avfolkande inlandsorter.
I spåren av prospektering och öppning av gruvor följer mängder med frågor om hur det kommer påverka miljön, människors vardag, bostäder, infrastruktur och samhällsservice. En mineralstrategi för Västerbotten och Norrbotten ska på ett ansvarsfullt sätt ge vägledning till politiker och myndigheter i beslut om drift och utveckling av våra nuvarande gruvor och en tillkomst av nya.
Erik Bergkvist menar att vi måste vända ett kolonialt tänkande.
– Vi har en till stora delar outnyttjad resurs, då vi skickar obearbetat material ut i världen, material som i högre grad skulle kunna förädlas på plats och ge ytterligare arbetstillfällen i flera led, säger Erik Bergkvist.

Mineralstrategins bärande vision är att Norrbotten och Västerbotten på ett avgörande sätt ska bidra till att Sverige fortsatt ska vara den ledande gruvnationen i Europa. Visionen förutsätter insatser längst hela värdekedjan: prospektering – gruvdrift – anrikning – metallurgi – forskning/utbildning – myndighetsutövning – samhällsbyggande.

– Norrbotten och Västerbotten är Sveriges ledande gruvregion. Omfattande investeringar genomförs eller är på väg att genomföras, säger Norrbottens landshövding Sven-Erik Österberg. Detta ställer stora krav på samhällsomvandlingen, krav som många olika samhällsintressenter gemensamt måste möta. Det finns en samlad kompetens kring dessa frågor i våra bägge län.

– Länsstyrelsens konkreta åtgärder och insatser för att möjliggöra en tillväxt i gruvindustrin bidrar starkt till en långsiktigt hållbar utveckling av vårt län. Länsstyrelsen i Västerbotten arbetar också strategiskt med att hitta och utveckla kopplingen mellan gruvnäringen, skogsnäringen, besöksnäringen och kreativa näringar, säger Västerbottens tf. landshövding Birgitta Heijer.

Den regionala mineralstrategin pekar ut tre viktiga områden att arbeta vidare med:
Samhällsutveckling
Forskning och utbildning
Företag i mineralklustret
Strategin utgör även ett inspel till regeringens kommande nationella mineralstrategi.

– Det är av yttersta vikt att de bägge länens roll, möjligheter och förutsättningar får största möjliga genomslag även i det nationella arbetet, menar Sven-Erik Österberg.

Under seminariet kommer ett förslag till gemensam avsiktsförklaring att diskuteras.

Media är välkommen att delta hela eller delar av dagen.

Kontaktpersoner:
Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbotten, 0920-960 05, 076-836 46 84
Erik Bergqvist, regionråd, Region Västerbotten, 070-618 68 55
Birgitta Heijer, t.f. landshövding i Västerbotten, 090-10 73 01, 070-593 35 29
Jörgen Niemann, strateg näringlivsfrågor, Region Västerbotten, 076-843 89 86
Tina Norgren, länsledningens stab, Länsstyrelsen i Norrbotten, 0920-961 34, 070-309 61 34

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

22 oktober, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer