Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Foto: CC- Bellevue21

Lyssna

Västerbotten öppnar kontor i Stockholm

Ett enigt arbetsutskott vid Region Västerbotten har beslutat att bevilja projektet ”Ett Västerbottenskontor i Stockholm” med syfte att öka den regionala närvaron i huvudstaden och förstärka påverkansarbetet mot den nationella och centrala nivån.

Ett enigt arbetsutskott vid Region Västerbotten har beslutat att bevilja projektet ”Ett Västerbottenskontor i Stockholm” med syfte att öka den regionala närvaron i huvudstaden och förstärka påverkansarbetet mot den nationella och centrala nivån.

– Vi öppnar nu en ny port för kommuner, medlemmar, företag och organisationer i Västerbotten som genom det här projektet får bättre förutsättningar att påverka beslut i Stockholm, säger Erik Bergkvist, regionråd (S) vid Region Västerbotten.

Kontoret ska verka för att förstärka Västerbottens påverkansarbete mot nationella aktörer som riksdag, departement, myndigheter, större företag och riksorganisationer. Kontoret kommer agera genom opinionsbildning, uppsökande verksamhet, informationsspridning, omvärldsbevakning, varumärkesbyggande, kontaktskapande och representationsaktiviteter.

Projektperioden är tre år med start i november 2015. Medfinansiärer till projektet är Skellefteå kommun, Umeå kommun, Företagarna Västerbotten och Skellefteå kraft. Total budget för projektet uppgår till 5 772 503 kr där medfinansiärerna står för hälften av projektbudgeten och det regionala projektmedlet (1:1) för hälften. Umeå universitet är redan involverad i projektet genom tjänsteköp.

– Vi kommer nu inleda fördjupade samtal med alla kommuner i länet för att fånga upp prioriterade sakfrågor och aktiviteter som kontoret ska jobba med, säger Erik Bergkvist.

För mer information:

Erik Bergkvist, 070 6186855, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök, Kommunikatör Region Västerbotten, 070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut

17 juni, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer