Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbottens befolkning ökar tack vare utländsk inflyttning

Västerbottens befolkning ökade med 1 250 personer under 2014 och består i dag av 262 362 personer. Ökningen skedde i åtta av länets femton kommuner, där Nordmaling utmärker sig med ett tillskott på 79 personer samt på utländsk inflyttning. Det visar det senaste konjunkturläget från Region Västerbotten.

Västerbottens befolkning ökade med 1 250 personer under 2014 och består i dag av 262 362 personer. Ökningen skedde i åtta av länets femton kommuner, där Nordmaling utmärker sig med ett tillskott på 79 personer samt på utländsk inflyttning. Det visar det senaste konjunkturläget från Region Västerbotten.

Avfolkningen av gles‐ och landsbygdskommuner visar tecken på avmattning, och de kommuner som minskar i befolkning gör det i lägre takt än tidigare.

– Det pågår en befolkningsökning i länet och den beror främst på inflyttning från utlandet. Utan den skulle endast Bjurholm, Nordmaling och Umeå ha en positiv befolkningsutveckling under 2014, och Västerbottens befolkning skulle ha minskat med 1 443 personer, säger Thomas Hartman, kommunikationschef vid Region Västerbotten.

Kommuner med en positiv befolkningstillväxt under 2014 var Vindeln, Bjurholm, Norsjö, Skellefteå, Storuman, Vännäs och Umeå. Urbaniseringen i Västerbotten är tydlig, 73 procent av länsbefolkningen är bosatta i Umeå eller Skellefteå kommuner.

 Sysselsättningen ökar i länet

Sysselsättningen fortsätter att öka i länet och är högre än högkonjunkturåren 2006-2007. Konjunkturläget blir allt bättre i samband med den ökande sysselsättningen. Men samtidigt har inte arbetslösheten minskat, en av orsakerna är att företag har allt svårare att hitta personer med efterfrågad kompetens.

Investeringar i Västerbotten ökar mer än många andra län. Den totala byggvolymen i länet väntas uppgå till 9,779 miljarder kronor år 2016, vilket innebär en ökning med 13 procent jämfört med år 2014. Bara Södermanland, Uppsala och Skåne har en lika stor eller högre förändringstakt under samma period.

Under prognosperioden 2015 till 2016 väntas bostadsbyggandet öka markant. Den absoluta merparten av investeringarna sker i Umeå och Skellefteå, medan länets övriga kommuner har mycket små andelar av Västerbottens totala investeringar. Umeås andel uppgår till 68 procent, följt av Skellefteå med 18 procent. Därefter följer resterande kommuner med andelar mellan 0 till 2 procent.

Låg andel andel unga utanför

En relativt låg andel unga varken arbetar eller studerar i Västerbotten jämfört med andra län men cirka 2500 unga befinner sig ändå i utanförskap, unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). En faktor som gör att unga hamnar utanför är avsaknad av nödvändig utbildning och andelen unga som är UVAS är högre i kommuner som saknar egen gymnasieskola.

För mer information:
Thomas Hartman, kommunikationschef vid Region Västerbotten, 070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se
Anna Norin, utredare vid enheten för analys, planering och projektutveckling, Region Västerbotten, 070 396 57 03, anna.norin@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

 

Skriv ut
9 juli, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer