NYHETER 2022-09-06

Norrlands universitetssjukhus återgår till normalläge

Norrlands universitetssjukhus har gått ner från stabsläge då all ström är tillbaka efter elavbrottet. Alla verksamheter har återgått till de normala.

Nus

Klockan 14.41 blev sjukhuset utan ström på tisdagen då en elledning grävts av samtidigt som en brand utbröt i ett elställverk. Vid avbrottet gick inte reservkraften igång direkt men efter en felsökning kunde den ordinarie strömförsörjningen återställas genom att ledningar kopplades om och all kritisk verksamhet kunde fortsätta.

Sjukhuset gick upp i förstärkningsläge för att snabbt få en överblick av situationen men kunde gå ner i stabsläge bara någon timme efter händelsen.

Klockan 17 hade all verksamhet fått tillbaka sin ström och drygt en timme senare kunde sjukhuset återgå till normalläge. Elavbrottet har resulterat i en begränsad patientpåverkan

Fortsatta undersökningar av händelsen att kommer göras av tekniker under onsdagen.

Om stabslägen

Stabsläge är det lägsta beredskapsläget av de tre som en verksamhet kan sättas i. Det innebär att sjukhuset samlar ledning och ett antal nyckelfunktioner för att bevaka händelseutvecklingen och vid behov kunna agera snabbt. De två ytterligare beredskapslägen som finns inom hälso- och sjukvården är förstärkningsläge och katastrofläge.

Läs tidigare artiklar

Tillbaka till nyhetslistan