NYHETER 2022-09-06

Norrlands universitetssjukhus går ner till stabsläge

Strömmen är tillbaka på större delar av Norrlandsuniversitets sjukhus och sjukhuset går ner från förstärkningsläge till stabsläge.

Situationen på sjukhuset har förbättrats och större delen av alla verksamheter har fått tillbaka strömmen.

Den direkta patientvården påverkas inte.

Klockan 16.10 togs beslutet om att gå ner från förstärkningsläge till stabsläge men staben fortsätter att följa utvecklingen.

Tillbaka till nyhetslistan