NYHETER 2022-09-12

Nu kan alla som är 18 år eller äldre boka tid för påfyllnadsdos

Från och med idag är det möjligt för alla som är 18 år eller äldre få en till påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Det ska ha gått minst fyra månader sedan den senaste dosen.

En man och en kvinna som sitter nära varandra på en uteplats.

– Rekommendationen till de flesta som är 18 till 64 år är fortfarande att vaccinera sig med tre doser, men det är möjligt att få en ytterligare dos om man vill. Man kanske lever nära någon som riskerar att bli allvarligt sjuk i covid-19, eller har någon annan anledning till att man vill ha en till dos, säger Ronny Lestander, vaccinationssamordnare i Region Västerbotten.

För att få en till påfyllnadsdos ska det ha gått minst fyra månader sedan den senaste dosen.

– Yngre vuxna som vaccinerats med tre doser har låg risk för allvarlig sjukdom, men risken ökar med stigande ålder och underliggande sjukdomar och tillstånd. Därför erbjuder vi en till påfyllnadsdos till alla vuxna som vill ta vaccinet, säger Therese Thunberg, biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Grupper som sedan tidigare kan boka tid och som rekommenderas en påfyllnadsdos i höst är personer som är 65 år eller äldre samt personer som är 18 år eller äldre och som har hemtjänst, hemsjukvård, bor på ett särskilt boende för äldre eller har en sjukdom eller ett tillstånd som ger en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. Rekommendationen gäller oavsett hur många doser man har fått tidigare.

För att få ett bra skydd mot covid-19 är det viktigt att ta de doser som rekommenderas.

– Vi kan se att det fortfarande är en del yngre som ännu inte har tagit alla rekommenderade doser. Så om du saknar någon dos är det ett jättebra tillfälle att ta den i höst, när hälsocentralerna och de centrala vaccinationsmottagningarna har hög kapacitet att vaccinera, säger Ronny Lestander.

Hur många gånger rekommenderas jag att vaccinera mig mot covid-19? (1177.se)

Boka tid eller kom på drop in

Tid bokas genom att logga in på 1177.se. Det går även att boka tid genom att ringa till valfri hälsocentral. På vissa orter finns möjlighet att komma på drop in. Det går inte att ringa telefonnummer 1177 för att boka eller avboka en tid för vaccination.

Bokningsbara tider samt tider för drop in finns på vaccinationsbokning.regionvasterbotten.se

Viktigt vid vaccination

  • Ta med legitimation, vaccinationskort och en ifylld hälsodeklaration.
  • Kom inte till mottagningen med symtom på covid-19. Boka i stället om tiden.
  • Kom tidigast tio minuter före bokad tid för att undvika trängsel. Håll avstånd till andra som väntar.
  • Använd munskydd i samband med vaccinationen.
  • Ha gärna kortärmat eller kläder som är lätta att ta av för att enkelt få sprutan i överarmen.
Tillbaka till nyhetslistan