NYHETER 2021-05-05

Nu kan ytterligare grupper kan boka tid för vaccination i Västerbottens län

Idag öppnar bokningen för personer som är födda mellan 1962 och 1981 och har ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Det gäller också viss personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Även gravida med riskfaktorer kan nu boka tid för vaccination.

– Vi öppnar bokningen för dessa grupper utifrån de leveransbesked vi har för de närmaste veckorna, säger Ronny Lestander, vaccinsamordnare i Region Västerbotten.

De som kan boka tid från och med idag onsdag är personer födda 1981 eller tidigare och som:har kronisk hjärt-kärlsjukdom, inklusive stroke och högt blodtryck

  • har kronisk lungsjukdom såsom KOL eller astma
  • är mycket kraftigt överviktig och har ett BMI över 40, för gravida BMI över 30 vid inskrivning hos barnmorska
  • har flera funktionsnedsättningar
  • har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
  • har kronisk leversvikt eller njursvikt
  • har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2
  • har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Gravida med ökad risk rekommenderas vaccination

Gravida över 18 år efter vecka 12 som har någon av de sjukdomar eller tillstånd som listas ovan kan också boka tid nu. Vaccination rekommenderas även alla gravida 35 år eller äldre, oavsett om man har någon annan riskfaktor eller inte.

– Det här är en rekommendation som kom från Folkhälsomyndigheten i förra veckan. Ny kunskap om vaccinationer mot covid-19 och en särskild bedömning av nytta och risk vid vaccination av gravida, gör att dessa gravida kvinnor nu rekommenderas vaccination, säger Ronny Lestander.

Gravida med en sjukdom på grund av graviditeten, till exempel graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning eller högt blodtryck under graviditet, rekommenderas i nuläget inte vaccination. Det finns ännu ingen generell rekommendation för vaccination till alla gravida.

Vaccination av personal

Även personal födda 1981 och tidigare inom LSS och assistans, samt hälso- och sjukvård, som har tät och långvarig kontakt med brukare eller patienter som har hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19, kan nu boka tid för vaccination.

Boka tid för vaccination

Personer födda 1981 och tidigare och som har ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 eller är personal enligt ovan, bokar tid genom att logga in på 1177.se eller genom att ringa till valfri hälsocentral.  Tid för vaccination på central vaccinationsmottagning i Umeå eller Skellefteå bokas på samma sätt. Gravida med ökad risk för att bli allvarligt sjuka behöver ringa till en hälsocentral för att boka tid. Du kan inte ringa 1177 Vårdguiden på telefon för att boka tid.

– Du ska bara boka tid om du tillhör en av dessa grupper. Din tid kan avbokas om du inte prioriteras för vaccination just nu, säger Ronny Lestander.

Vid vaccinationstillfället får man tid för dos 2. Den tiden är inte ombokningsbar. Den som på grund av sjukdom behöver avboka dos 2 behöver ringa till en hälsocentral för rådgivning och hjälp med att, om möjligt, få en ny tid.

Boka tid direkt på 1177.se/vasterbotten/vaccination-covid-19

För att underlätta för länets invånare att boka tid för vaccination mot covid-19 sker löpande utveckling. Nu finns en webbsida som visar lediga tider på centrala vaccinationsmottagningar och hälsocentraler i länet, med direktlänkar till e-tjänsten för att boka tid på 1177.se. Lediga tider visas på vaccinationsbokning.regionvasterbotten.se

Telefonnummer till hälsocentraler i länet finns på 1177.se/hitta-vard

Vaccination för övriga i fas 3

Personer mellan 18 och 39 år med ökad risk för allvarlig sjukdom och vuxna som kan ha svårt att följa råd för att minska smittspridning prioriteras också för vaccination i fas 3.

– Om ungefär två veckor räknar vi med att kunna öppna bokningen för personer 18–39 år med ökad risk för allvarlig sjukdom och övriga som prioriteras i fas 3, säger Ronny Lestander.

Status och prognos för vaccinationerna i länet

Vaccinationstäckningen i länet i fas 1 och 2 är mycket hög, även i nationell jämförelse. För alla personer 65 år och äldre har 93 procent fått en första dos vaccin. Bland 80–89-åringar är siffran 97 procent och 70–79-åringar 95 procent. 36 procent av hela länets befolkning över 18 år har fått minst en dos vaccin.

– Det känns mycket bra att vi har en hög vaccinationstäckning och vi hoppas att vaccinationsviljan är hög även i kommande grupper, säger Ronny Lestander.

Med de prognoser för vaccinleveranser som nu finns tillgängliga beräknas alla i länet födda 1981 eller tidigare har erbjudits minst en dos före midsommar. Vaccinationerna i länet kommer att pågå under sommarmånaderna för att Region Västerbotten ska nå det nationellt uppsatta målet att alla invånare som rekommenderas vaccin ska ha erbjudits minst en dos innan den 5 september.

– Det är viktigt att alla följer vaccinationsschemat och kommer till den tid man fått för dos 2. Det är en enorm logistisk utmaning att folk vill boka om sin tid utan giltigt skäl, därför kan det bara godkännas i extrema undantagsfall. Vi kan annars inte garantera att man får sin andra dos inom rätt tidsintervall, samtidigt som det riskerar förskjuta vaccinationen för kommande grupper, avslutar Ronny Lestander.

Tillbaka till nyhetslistan