NYHETER 2022-10-04

Ny utmärkelse för digital utveckling i Västerbotten

Guldmolnet är en ny årlig utmärkelse till en verksamhet som utvecklar länet genom digitalisering. Det är instiftat av Strategirådet för digital utveckling och årets vinnare kommer att uppmärksammas under Mötesplats Digitala Västerbotten den 14-15 december. Nomineringen är öppen till den 31 oktober.

Guldfärgad symbol av ett moln

Guldmolnet delas ut med syfte att lyfta och motivera det arbete som görs för digital utveckling i Västerbotten. Genom utmärkelsen vill Strategirådet för digital utveckling i samarbete med Mötesplats Digitala Västerbotten sprida goda exempel och ge ny kunskap till grupper som ännu inte är engagerade i digitaliseringsfrågan, och på så sätt göra digitaliseringen mer jämlik.

– Det är dags att synliggöra den digitala utveckling som pågår i Västerbotten! Vi från Strategirådet ser fram emot att ta del av nomineringar från hela länet och sprida deras goda exempel, säger Karolina Johansson, kommunchef Vännäs kommun.

Nominering
De som kan nomineras till Guldmolnet är verksamheter, arbetsgrupper, organisationer eller projekt som med användaren i fokus har utvecklat sin verksamhet med stöd av digitaliseringens möjligheter. Det är öppet för alla att nominera, sista dag är 31 oktober.

Pris
Vinnaren får ett digitalt konstverk, en NFT i form av ett guldmoln som är designad av en konstnär med rötterna i Västerbotten. Alla nominerade blir uppmärksammade i Region Västerbottens digitala kanaler och på Mötesplats Digitala Västerbotten.

För att vara aktuell för Guldmolnet bör verksamhetens digitala utvecklingsarbete:

  • innebära ett nytt arbetssätt för att lösa välfärdens utmaningar
  • involvera invånare och medarbetare
  • göra digitaliseringen mer jämlik
  • ge effekt, kunna återanvändas och skalas upp

Här kan du nominera: motesplats.digitalavasterbotten.se/guldmolnet

 

– Sveriges kommuner och regioner ser positivt på utvecklingen i Västerbotten. Som representant för SKR känns det viktigt att vara med i juryarbetet för Guldmolnet och därigenom få inblick i initiativ som pågår runt om i länet som utvecklar och bygger välfärd genom digitalisering. Initiativ som vi dessutom kan hjälpa till med att sprida kännedom om till andra kommuner och regioner, säger Hanna Lundborg, digitaliseringsstrateg, SKR.

 

Jury
Guldmolnets jury består av representanter från Strategirådet för digital utveckling och Mötesplats Digitala Västerbotten med partners: Karolina Johansson, kommunchef Vännäs kommun, Hanna Lundborg, digitaliseringsstrateg SKR, Niklas Gandal, strateg Regional utveckling, Region Västerbotten, Andreas Carlsson, Senior sales manager, Telia Company AB,

Mer om Strategirådet för digital utveckling
Strategirådet för digital utveckling har som uppgift att bereda, samordna och följa upp frågor som rör kommunernas samverkan inom digitaliseringsområdet, utifrån europeiska, nationella och regionala strategier. Rådet ska verka för helhetssyn, enkelhet, produktivitet, kvalitet och nytta. Region Västerbotten ansvarar för ordförandeskap, planering och administrativt stöd.

Mer om Mötesplats Digitala Västerbotten
Mötesplats Digitala Västerbotten är norra Sveriges största konferens om digitalisering och verksamhetsutveckling, både för privat och offentlig sektor. 2022 anordnas den i Umeå Folkets Hus den 14 - 15 december och är lika mycket en digital konferens som en fysisk. Årets anmälan har öppnat.
Läs mer här: motesplats.digitalavasterbotten.se
Konferensen arrangeras av Region Västerbotten i samarbete med Västerbottens kommuner och partners.

Det här är en NTF
En NFT kan beskrivas som ett unikt digitalt konstverk eller produkt. Information om äganderätten för en NFT lagras i en digital blockkedja, en typ av databas, där den både kan säljas och överlåtas. Läs mer här: wikipedia.org/wiki/Non-fungible_toke

 

 

För mer information
Andreas Skog
Samordnare digitalisering, Region Västerbotten 
073-819 08 63
andreas.skog@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan