NYHETER 2021-04-07

Ny väg in i vården för barn och unga som mår psykiskt dåligt

Nu öppnar en ny verksamhet inom Region Västerbotten som fått namnet kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten. Verksamheten ska göra det enklare för barn och unga samt deras vårdnadshavare att få kontakt med och hitta rätt i vården.

Bild på en mamma och hennes dotter.

Verksamheten är ingen fysisk mottagning som patienterna besöker. Den som vill få stöd av kontaktcentret gör det genom att ringa telefonnummer 1177 och välja knappval 2.

I verksamheten finns bland annat kuratorer och psykiatrisjuksköterskor som svarar i telefon och hjälper den som ringer med stöd, rådgivning och tidsbokning av vårdbesök vid behov.

– Det ska bli lättare och enklare att komma i kontakt med vården. Länets barn och unga ska få en mer jämlik rådgivning, bedömning och behandling. Med kontaktcentrets hjälp får man vård på rätt nivå och slipper bollas runt mellan olika enheter, säger Helen Alskog, projektledare för införandet av verksamheten.

Ska gynna barn och unga i hela länet

– Det känns fantastiskt att vi har fått ihop en samproduktion mellan primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin. Jag ser framemot att utveckla det vidare, och att det blir en känd väg som alla vet att man kan gå. Vi har inte stängt några andra vägar, inte ersatt något, utan det här är en ny verksamhet. Jag känner mig tacksam över att få bli chef över den här verksamheten som kommer att gynna barn och unga i hela länet, säger Helena Jönsson, verksamhetschef, kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten.

Ökat utrymme att ta emot inom specialistpsykiatrin

– Det nya arbetssättet kommer leda till att barn och ungdomar i hela Västerbotten får en jämlik bedömning och på en gång hänvisas till rätt vårdnivå. För oss inom barn- och ungdomspsykiatrin innebär det förmodligen ett ökat utrymme att ta emot barn och ungdomar i behov av specialistpsykiatri, säger Kerstin Eliasson, verksamhetschef, barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten.

– Vi tror att vi nu i högre grad kommer att kunna ge specialistpsykiatrisk vård och behandling när det behövs, medan barn och unga med lindrigare tillstånd kan få den insats och vårdnivå som passar dem.

Vårdpersonal gör en bedömning

Genom att ringa telefonnummer 1177 och välja knappval 2, kontaktas verksamheten. Instruktioner om knappvalet ges också när man ringer. Vårdpersonal finns tillgänglig måndag till fredag mellan klockan 8 och 17.

Till kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten ska vårdnadshavare eller närstående till barn i åldern 6 till 17 år ringa när ett barn mår psykiskt dåligt. Det gäller också för den som är barn eller ung och själv vill ta kontakt med vården.

Man kan ringa dit oavsett var i länet man bor. Det spelar heller ingen roll vilken typ av vård eller stöd barnet behöver när det gäller den psykiska hälsan, verksamheten blir en första väg in.

Vårdpersonalen som tar emot samtalet gör en bedömning och hjälper den som ringer vidare till rätt typ av vård. Det kan till exempel innebära att barnet eller vårdnadshavaren får rådgivning, eller en tid på sin hälsocentral eller en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning.

Den som redan har en pågående kontakt med vården eller står i en väntelista behöver inte gå via verksamheten.

Verksamheten utökas till hösten

Den 7 april öppnar kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten. Från hösten 2021 ska även vårdnadshavare och närstående till barn som är 0 till 5 år ringa dit i första hand i stället för att som i dag vända sig till exempelvis hälsocentralen, men till en början är verksamheten endast öppen för åldrarna 6 till 17 år.

Fakta: Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten

  • För att komma i kontakt med den nya verksamheten ringer du som är 6 till 17 år, eller vårdnadshavare, telefonnummer 1177 och väljer knappval 2. Instruktioner om knappval ges även vid samtalet. Vårdpersonal finns tillgänglig måndag till fredag mellan klockan 8 och 17.
  • Vårdpersonalen som svarar i telefon gör en bedömning och hjälper den som ringer vidare till rätt typ av vård.
  • Tanken är att ge barn och unga en mer jämlik bedömning, rådgivning och behandling. Barnet slipper bollas runt i vården och vårdens resurser kan användas på ett smartare sätt.
  • Mer information finns på 1177.se/vasterbotten/psykisk-halsa-soka-vard-barn
Tillbaka till nyhetslistan