NYHETER 2020-11-04

Nytt dödsfall till följd av covid-19 i Västerbotten

Sedan tisdagen rapporteras 109 nya bekräftade fall av covid-19 samt ett nytt dödsfall. Det rör sig om en person vid ett vård- och omsorgsboende för äldre i Storumans kommun. Totalt har 32 personer avlidit till följd av covid-19 i Västerbotten.

Under onsdagen bekräftas 1628 personer smittats med covid-19 sedan pandemins start, det betyder att 109 ytterligare fall bekräftats sedan tisdagen.

– Vi har en ökad samhällsspridning i länet och under den senaste veckan har flera fall av covid-19 konstaterats vid vård- och omsorgsboenden runt om i länet. Vi måste göra allt för att bromsa smittspridningen i samhället och skydda de äldre och sköra som löper störst risk för svår sjukdom, säger Gunilla Persson, biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Av hänsyn till närstående och med tanke på patientsekretessen lämnar Region Västerbotten inte några ytterligare uppgifter om de avlidna.

Regionens statistikrapportering

För närvarande rapporterar Region Västerbotten dödsfall under måndagar, samt deras fördelning av åldersgrupper, vilket betyder att eventuella dödsfall denna vecka inte kommer att rapporteras under onsdagen.

Dagligen rapporteras hur många personer som har bekräftad covid-19. På måndagar rapporteras hur många som vårdades på sjukhus och hade covid-19 under föregående vecka, samt hur många av dem som vårdades på någon av länets intensivvårdsavdelningar, IVA. Hur många personer i varje kommun, som sedan våren fått bekräftat att de har covid-19, uppdateras varje torsdag.

Tillbaka till nyhetslistan