Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

583 miljoner i EU-stöd till utvecklingsprojekt i Västerbotten och Norrbotten

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har vid sitt första prioriteringsmöte för programperioden 2014-2020 prioriterat 42 olika projekt som tillsammans får närmare 583 miljoner kronor i EU-stöd.

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har vid sitt första prioriteringsmöte för programperioden 2014-2020 prioriterat 42 olika projekt som tillsammans får närmare 583 miljoner kronor i EU-stöd.

– Vi är mycket nöjda med de prioriteringar som gjorts, säger Harriet Classon (S), vice ordförande och Region Västerbottens representant för Strukturfondspartnerskapet övre Norrland.

 Strukturfondspartnerskapets möte hölls på Medlefors Folkhögskola torsdagen den 24 juni. Besluten sker i konsensus och omfattar två EU-fonder – Europeiska Socialfonden samt Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Tillväxtverket och ESF-rådet kommer nu som förvaltande myndigheter att fatta de formella besluten för varje projektägare.

Inom den Europeiska Socialfonden är det åtta projekt på totalt 51 miljoner kr som har prioriterats. Projekten kommer att bidra till ökad kompetensutveckling på arbetsplatser i Västerbotten och i Norrbotten som har särskilda svårigheter att klara sin kompetensförsörjning och verksamhet.

Ett av projekten som prioriterats inom Socialfonden och som direkt vänder sig till Västerbotten är KRAFT (Västerbottens läns landsting) som utgår ifrån utmaningarna med den höga sjukfrånvaron, bristyrken och obalansen på arbetsmarknaden. Projektet ska ta det helhetsgrepp som saknas idag för arbetsmetodiken Fysisk aktivitet på recept – FaR.

Inom den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden har 34 projekt på totalt 532 miljoner kr i EU-stöd prioriterats. Flera av projekten som prioriterats går till Västerbotten och pengarna går framför allt till att stärka forskning, innovation och näringslivsutveckling.

Bland de prioriterade projekten finns bland annat Tillväxtinkubator (Uminova Innovations) som bygger innovationsfrämjande strukturer för bla. Life science och IKT. Stora satsningar görs även på destinationsutvecklingen i länet, t.ex. med projektet INTILL (Visit Hemavan Tärnaby AB) där målet är att de tre destinationerna Hemavan/Tärnaby, Gold of Lapland och South Lapland ska vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara turistdestinationer.

Prioriteringen ger även utrymme för satsningar på de kreativa och kulturella näringarna där bland annat Krenova III prioriterats, ett projekt med syfte att genom inkubatorverksamhet förbättra förutsättningarna att starta och driva företag inom de kreativa och kulturella näringarna.

– Vi tror på de här projekten, som alla ska leda till fler företag, tillväxt i befintliga företag och fler jobb i Västerbotten, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten.

Se listan för alla prioriterade projekt inom den Europeiska Socialfonden här: Prioriteringar Europeiska Socialfonden

Se listan för alla prioriterade projekt inom den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden här: Prioritering Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

För mer information:

Katarina Molin

Enhetschef

Region Västerbotten- Analys, planering och projektutveckling

070-342 7234
katarina.molin@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01

micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

 

Skriv ut

24 juni, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer