Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Ännu mer nytta av Eu:s resurser för kommuner och regioner

Politiker och tjänstemän från hela Sverige träffade riksdagsledamöter under en hearing "På väg mot en modern regionalpolitik" i Stockholm den 12 oktober.

Politiker och tjänstemän från hela Sverige träffade riksdagsledamöter under en hearing ”På väg mot en modern regionalpolitik” i Stockholm den 12 oktober.
– Vi har påbörjat en dialog om hur vi tillsammans med riksdagspolitikerna ytterligare kan tydliggöra behovet av EU:s strukturfonder, som viktiga verktyg för en regional utveckling, säger Ewa-May Karlsson (C), regionstyrelsens vice ordförande, Region Västerbotten.

Hearingen arrangerades av SKL, Sveriges kommuner och landsting på initiativ av Europaforum Norra Sverige. Avsikten är att långsiktigt skapa en bättre dialog mellan lokal, regional och nationell nivå för att gemensamt lyckas ännu bättre i ett EU-perspektiv.
– Vi vill att våra riksdagspolitiker och EU-parlamentariker ska ha samma känsla för de regionala frågorna, som vi politiker på lokal och regional nivå har, säger Ewa-May Karlsson (C).
Tanken är att genom utökad samsyn på möjligheter för regional utveckling lyfta hela Sverige i ett internationellt perspektiv.

Utvärderingsmodell av EU-projekt
Anna Norin vid enheten för regionalutveckling vid Region Västerbotten, presenterade också under hearingen en modell för utvärdering av regionala EU-projekt.
– Vi tror att vi måste bli bättre på att sprida nyttan av de projekt vi genomför, säger Ewa-May Karlsson (C) som tror att kritik på EU-projekt ibland grundar sig just bristande information om nyttan.
Just nu pågår också en förhandlingsprocedur om EU:s långtidsbudget och Ewa-May Karlsson tror att strukturfondspengarna kan få ännu större betydelse i framtiden.
– I en tid av ekonomisk oro kan Eu:s resurser skapa utveckling och det pågår diskussioner på alla nivåer om de villkor som ska gälla i framtiden, säger Ewa-May Karlsson.
Vid hearingen deltog cirka 90 personer med tjänstemän och politiker från lokal, regional nivå i hela Sverige, tillsammans med riksdagsledamöter.

Kontakt:
Ewa-May Karlsson, vice ordförande regionstyrelsen, Region Västerbotten, ewa-may.karlsson@vindeln.se, 070 663 64 94
Thomas Westerberg, planeringschef, ERUP, enheten för regional utveckling, Region Västerbotten, thomas.westerberg@regionvasterbotten.se, 070 536 57 49

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten,mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

13 oktober, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer