Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Batterifabriken kan ge fart till hela länets tillväxt

En lokal etablering, men med positiva effekter för en hel region och landsdel. Region Västerbotten ser den kommande etableringen av Northvolt som en mycket betydelsefull pusselbit för hela regionens fortsatta utveckling.

– Det är en glädjens dag inte bara för Skellefteå, utan för hela Västerbotten och norra Sverige, säger Erik Bergkvist, regionråd vid Region Västerbotten. Lösningen med produktion i Skellefteå och FoU i Västerås är mycket intressant, och innebär att det stora industrikunnande som finns i länet tillvaratas och stärks, samtidigt som vi får starka kopplingar och ingångar till Västerås elektromekaniska kluster och dess FoU.

Beskedet om etableringen är en historisk händelse för Västerbottens näringsliv, och en symboliskt viktig signal i relation till norra Sveriges tillväxtpotential.

I den regionala utvecklingsstrategin för Västerbotten (RUS) fyller etableringen flera delmål, bland annat inom områdena miljödriven utveckling, strukturer för innovationer och platsbaserad näringslivsutveckling.

– Vi jobbar löpande för att få fler och växande företag i länet, säger Erik Bergkvist. Northvolt representerar en av de mest spännande industrigrenarna i arbetet med att göra bilindustrin fossilfri, och ger därmed vårt län en spetsposition.

Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten, ser etableringen som ett resultat av ett gott samarbete i länet:

– Vi är en rad aktörer i och utanför Västerbotten som jobbat hårt tillsammans med Skellefteåför att visa på möjligheterna med att etablera en verksamhet som Northvolt i länet. Dagens besked är inte bara ett bevis på att det finns förutsättningar för etableringar av den här storleken i Västerbotten, men också att samarbetet för länets näringslivsutveckling fungerar bra.

Kan ge positiva synergieffekter

Tidigare under hösten kom beskedet att Norrbotniabanan ska byggas mellan Umeå och Skellefteå. Etableringen av batterifabriken i Skellefteå i kombination med stärkta kommunikationer förväntas ge länet bättre tillväxtförutsättningar:

– Självklart stärker dessa två viktiga händelser länets attraktivitet, säger Erik Bergkvist, både näringslivsmässigt och levnadsmässigt. Jag är stolt, vårt hårda arbete ger resultat. Jag hoppas att alla de parter som jobbar med regional utveckling sträcker lite extra på sig idag.

För mer information:

Erik Bergkvist

070-618 68 55, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se

 Anna Pettersson

070-397 68 84, anna.pettersson@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör opinionsbildning Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

 

 

 

Skriv ut

19 oktober, 2017 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer