Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Berättande för att locka till uppmärksamhet

Hur kan berättande locka fler turister till Västerbottens besöksmål och stärka företagens varumärken?

Hur kan berättande locka fler turister till Västerbottens besöksmål och stärka företagens varumärken?
– Det ska vi ta reda på och utveckla modeller för i projektet ”Västerbotten – berättarnas län”, berättar Anders Karlsson, nytillträdd projektledare vid Region Västerbotten.>

Genom sitt arbete med projektverksamhet vid Västerbottens museum har Anders Karlsson varit med ända från idé och ansökan till att projektet blev beviljat. Under processens gång har engagemanget vuxit och nu kliver han själv in som projektledare vid Region Västerbotten.
– Det känns som ett stort privilegium att under tre år på heltid få ägna sig åt att utveckla berättandet i länet, säger Anders Karlsson.

Berättande för turism och företagande
I projektet ”Västerbotten – berättarnas län” ska turistnäring och företagare ta tillvara och utveckla Västerbottens muntliga berättartradition. Med berättandets hjälp ska fler turister hitta till våra finaste historiska besöksmål, länets företagare ska ges möjlighet att stärka sina varumärken genom berättande, berättarguider ska utbildas och berättarföreställningar ska produceras vid ett antal besöksmål. Skellefteå ska lyfta fram särskilda turistprodukter med berättandet som bas och marknadsföra dessa. Förutom Region Västerbotten deltar också Västerbottens museum och Skellefteå kommun som utropat sig till ”Berättarnas stad”.

– Extra spännande tycker jag det ska bli att jobba med just det som brukas kallas Corporate Storytelling, det vill säga hur ett företag kan stärka sitt varumärke genom att berätta sin historia. Det finns olika metoder för detta, men inom projektet vi vill fördjupa arbetet och utveckla en metod som passar länets företagare, berättar Anders Karlsson.

Metod som alla kan använda
Kanske kan en sådan metod också komma till användning av hembygdsföreningen, skolan, byn, kommunen – Eller – varför inte – av en hel region? säger Anders Karlsson.

Engelska begrepp för västerbottnisk tradition
Att använda engelska begrepp för berättandet har tidigare väckt uppmärksamhet i exempelvis Språkrådet och Anders är återigen beredd på diskussion.
– Än så länge har jag inte hittat någon bra översättning för ”Corporate Storytelling”.
Men, vem vet, det kanske är något som vi kan lösa under projektets gång, uttrycker Anders Karlsson.

Gemensamt för Västerbotten
Projektet ”Västerbotten – berättarnas län” har en budget på drygt 14 miljoner kronor och finansieras av Region Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Västerbottens museum och EU:s regionala utvecklingsfond.
– Berättande finns naturligtvis överallt i landet och världen. Men här i Västerbotten har vi faktiskt särskilt bra förutsättningar att vidareutveckla berättarkonsten. Tänk bara på våra författare! Och dessutom är Västerbotten det enda län i Sverige som både har en särskild berättarantikvarie, Marianne Folkedotter (vid Västerbottens museum), och en heltidsanställd berättare, Greger Ottosson (vid Västerbottensteatern), avslutar Anders Karlsson,projektledare för ”Västerbotten – berättarnas län”, vid Region Västerbotten.

Anders Karlsson, projektledare ”Västerbotten – berättarnas län”, anders.karlsson@regionvasterbotten.se, 070 316 57 72

Mariann Holmberg, kommunikatör,  mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

26 oktober, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer