Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Bra läge för Västerbotten i ny omvärldsanalys

Ökningen av antalet personer i arbete är högre i Västerbotten än i Sverige som helhet. Samtidigt har arbetslösheten minskat med nära 10 procent.

Ökningen av antalet personer i arbete är högre i Västerbotten än i Sverige som helhet. Samtidigt har arbetslösheten minskat med nära 10 procent. Det visar ERUP, enheten för regional utvecklingsplanering vid Region Västerbotten med sin höstrapport Konjunkturläge Västerbotten.
– Trots allt är Västerbotten relativt opåverkad av den rådande ekonomiska världskrisen, säger Erik Bergkvist (S), regionstyrelsen ordförande, Region Västerbotten.

ERUP analyserar den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningar för framtida tillväxt i Västerbottens län. Genom att visa på skillnader och likheter mellan utvecklingen i Västerbottens kommuner och den i Norrland, Sverige och övriga Europa skapas en bild av hur regionen förhåller sig till omvärlden. Målsättningen är att ge en ökad kunskap om regionens styrkor och utmaningar.

Utrikes inflyttning gynnar befolkningstillväxt

Höstrapporten 2011 visar att inte alla branscher har påverkats negativt av krisen 2009. Länet som helhet har också ökat sin befolkning. Städerna vid kusten ökar mest medan många mindre kommuner i inlandet har en minskning. Umeå framstår dock som en vinnare nationellt då ökningen är lika stor eller större än andra universitetsstäder.

Rapporten pekar också på att en stor utrikes inflyttning verkar ha gynnsam påverkan på befolkningsutvecklingen i länets mindre kommuner.

– Starka kuststäder och Umeå som starkast växande i landet är bra för hela länet och regionens utveckling. Det visar att vi stärker vår position nationellt, vilket på sikt också gynnar de kommuner som nu har en minskande eller svag befolkningsutveckling, säger Erik Bergkvist.

Att stor inflyttning från andra länder stärker länets små kommuner är ingen överraskning för Erik Bergkvist men han hoppas att det här beskedet ger ytterligare stöd för länets kommuner med både utveckling och att hitta kompetent arbetskraft.

Stor prisutveckling och hög efterfrågan

Länet har haft en högre prisutveckling än landet som helhet och en större ökning av produktionsvolymer än övriga norrlandslänen, men något lägre volymökning än Sverige som helhet.

– En stor prisökning tyder på stor efterfrågan, nu får vi jobba vidare med råvaruförädling och volymökning. Vi kan inte bortse från att vi har utmaningar, men i de dystra rapporter vi får höra från södra Europa ger det här oss råg i ryggen att vi har god fart på vårt utvecklingsarbete, säger Erik Bergkvist (S), regionstyrelsen ordförande, Region Västerbotten.

Läs rapporten

Kontakt
Erik Bergkvist (S), regionstyrelsen ordförande, Region Västerbotten,erik.bergkvist@regionvasterbotten.se, +4670 618 68 55

Om innehållet i rapporten
Anna Norin, utredare, Region Västerbotten,anna.norin@regionvasterbotten.se, 090-16 57 03

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten,mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

21 november, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer