Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Branschstrukturen i Västerbottens län: Nytt Meddelande från Region Västerbotten

Inomregionala skillnader vad gäller branschstrukturer i länet och stora skillnader mellan länets kommuner och riket.

Pressmeddelande 2011-06-20 08:00

Inomregionala skillnader vad gäller branschstrukturer i länet och stora skillnader mellan länets kommuner och riket är vad som visas i meddelandet ”Branschstrukturen i Västerbottens län”. Meddelandet visar också att det finns stora könsobalanser inom många av länets branscher samt att tjänstesektorn haft den snabbaste sysselsättningstillväxten.

– Västerbottens län är stort och variationerna i branschstruktur speglar detta. Länets tillverkningsindustri fortsätter att vara en betydande arbetsgivare på många orter, dock är det tydligt att tjänstesektorn är på frammarsch i hela länet, säger Erik Bergkvist, (S) regionstyrelsens ordförande.

Enheten för regional utvecklingsplanering (ERUP) publicerar i dagarna sitt första meddelande, ”Branschstrukturen i Västerbottens län” som ger en kortfattad översiktlig bild av länets branschstruktur.

Branschstrukturen i Västerbottens län skiljer sig från riket. På länsnivå är det främst andelen förvärvsarbetande i offentlig sektor som är större i jämförelse med riket, på kommunnivå är skillnaderna större.

Inom många branscher i länets näringsliv finns stora obalanser mellan könen. I stora branscher så som byggsektorn och tillverkningsindustrin är 80-95 % av de förvärvsarbetande män. Totalt sett är antalet kvinnor inom det privata näringslivet nästan hälften så många som antalet män.

Meddelandet visar inom vilka sektorer, branscher och delbranscher av Västerbottens läns näringsliv som människor arbetar i. Slutsatsen är att de inomregionala skillnaderna är stora. I många av länets kommuner var 2008 andelen förvärvsarbetande inom utvinning och tillverkningsindustri mellan 30 och 40 % jämfört med genomsnittet i riket på drygt 20 %.

Relativt de andra kommunerna i Västerbottens län har en del kommuner en hög andel förvärvsarbetande inom tjänsteproduktion jämför med varuproduktion, dock inte lika hög som den genomsnittliga andelen i riket samt Umeå, som är den kommun som i högst utsträckning liknar riket vad gäller branschstruktur. Inom Västerbottens län finns alltså kommuner som mer eller mindre präglats av den strukturomvandling mot tjänsteproduktion som pågått i Sverige sedan 60- talet.

Även om andelen förvärvsarbetande inom tjänstesektorn är högre jämfört med andelen inom varuproduktion i många kommuner, är dock de varuproducerande näringarnas andel av förädlingsvärdet högre i stort sett i alla kommuner. Sysselsättningstillväxten har dock varit högre inom tjänstesektorn, och då framförallt inom branschen företagstjänster som vuxit starkt i samtliga kommuner.

Meddelandet kan laddas ner här.

För kommentarer med anledning av detta pressmeddelande kontakta Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, 070 – 618 6855 alternativt Thomas Westerberg, chef enheten för regional utvecklingsplanering, 070-536 57 49 eller Niklas Gandal, utvecklingsplanerare, 070-625 57 37.

Region Västerbotten är den samhällsorganisation som har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner som medlemmar och nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

Presskontakt: Thomas Hartman 070 – 666 4995

Skriv ut
19 juni, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer