Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Generations vill locka seniorer att jobba längre. Yngve Sundin som tidigare arbetade som strateg för vård och omsorg vid Region Västerbotten använder sin kompetens efter pensioneringen på uppdrag åt Sveriges kommuner och landsting.

Lyssna

Dags att jobba lite längre?

Pressinbjudan till seminarium om behovet av seniorers kompetens, torsdag den 16 maj, kl. 09.00–16.00

Pressinbjudan till seminarium om behovet av seniorers kompetens.
torsdag den 16 maj, kl. 09.00–16.00
Umeå Folkets Hus, Miklagård
Läs mer och hämta program: http://regionvasterbotten.se/halsa/2013-05-16-dags-att-jobba-lite-langre/

– Seniorer behövs för att klara Västerbottens kompetensbehov, säger Evy Gustafsson, ledare för projektet Generations vid Region Västerbotten.

I seminariet deltar: Eeva Säppelä, Pensionsutredningen, Reidar J Mykletun, universitetet i Stavanger och en av nordens ledande forskare på äldre i arbetslivet, Mikael Stattin, Umeå universitet om forskning på äldres arbetsmarknadsdeltagande.
Under eftermiddagen redovisas goda exempel från Västerbotten bland annat försök med medarbetarsamtal i Umeå kommun och Västerbottens läns landsting.

Behov av seniorers kompetens
Umeå kommun har med över 10 000 anställda ett stort rekryteringsbehov i konkurrens med andra organisationer och företag.
– Det är en stor utmaning och vi skulle vilja ta tillvara seniorers kompetens och önskar att de ska välja att arbeta lite längre och kanske även komma tillbaka efter sin pensionering, säger Fredrik Åberg vid personalfunktionen, Umeå kommun.
Han tror det bland annat handlar om att se till det sociala nätverket, att arbetsuppgifterna ska kännas meningsfulla, att arbetsbelastningen är rimlig och möjlighet att tillämpa sitt yrkeskunnande.

Medarbetarsamtal
I projektet Generations har Umeå kommun tillsammans med Västerbottens läns landsting utvecklat en modell för ett fördjupat medarbetarsamtal vid 57 och 62 års ålder.
– Här ligger fokus på medarbetarens värderingar, motivation och attityder för att fortsätta att arbeta till i första hand 67 års ålder, säger Fredrik Åberg.
Umeå kommun skickar även en avgångsenkät till alla tillsvidareanställda som helt nyligen har avslutat sin anställning. Frågorna handlar då om personen är intresserad av att för kortare eller längre tid komma tillbaka i arbete.
– Modellen kan användas av andra företag och organisationer och kostar inga andra resurser än tid, intresse och viss kompetens, säger Fredrik Åberg.

Fakta Generations
Generations är ett delprojekt inom miniprogrammet Creator för att se hur en åldrande befolkning kan bli en möjlighet till regional ekonomisk utveckling. Projektet Generations är initierat av Brescia i Italien och övriga deltagande regioner är Lorraine i Frankrike, Norra Ungern, Västerbottens län och Wielkopolska i Polen.
Syftet 
med Generations är att hitta metoder för att tillvarata äldre arbetstagares kompetens, dels som mentorer för ungdomar som kommer in på arbetsmarknaden och dels genom en arbetsorganisation som möjliggör arbete i första hand upp till pensionsåldern 65 år, men gärna längre.
Varje region/land tar fram tre ”best practice”.
Region Västerbotten är projektägare tillsammans med Västerbottens läns landsting, Umeå kommun och Umeå universitet.

För mer information:
Evy Gustafson, projektledare för Generation, Region Västerbotten, 072 226 57 18, evy.gustafson@regionvasterbotten.se
Fredrik Åberg, personalfunktionen, Umeå kommun, fredrik.aberg@umea.se, 070 559 02 12

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här:http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

Skriv ut
15 maj, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer