Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

EU-besök för bättre infrastruktur i norra Skandinavien

En av nyckelpersonerna inom EU:s transportpolitiska arbete, Pat Cox, besöker Luleå och Kiruna den 30 maj – 1 juni. Syftet är att få en närmare bild av transportsystemen i norra Sverige, Norge och Finland.

En av nyckelpersonerna inom EU:s transportpolitiska arbete, Pat Cox, besöker Luleå och Kiruna den 30 maj – 1 juni. Syftet är att få en närmare bild av transportsystemen i norra Sverige, Norge och Finland.

– Infrastruktursatsningar i norra Sverige är ett prioriterad fråga för oss och mötet med Pat Cox är en viktig del i ett långsiktigt arbete för bättre transportsystem i hela Europa, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten. Samarbetet genom Midway Alignment för en förstärkning av förbindelsen mellan Umeå och Vasa, samt Norrbotniabanan, är ytterligare betydande delar av arbetet för en mer tillgänglig region.

Bakgrunden till besöket är behovet av att länka samman transportsystemen i norra Skandinavien med övriga Europa. Pat Cox är sedan 2014 samordnare för den nord-sydliga stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet i det europeiska transportnätverket TEN-T. Detta har som övergripande mål att koppla samman medlemsländernas transportsystem till ett gemensamt nätverk för att underlätta handel och tillväxt.

EU-besöket ska belysa frågan om hur infrastrukturen i norra Sverige, norra Norge och norra Finland ska kunna knytas närmare befintliga nätverk.

Bakom inbjudan står Region Västerbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens läns landsting, och Länsstyrelsen Västerbotten. Att norra Skandinavien länkas samman med övriga Europa ses som centralt för en hållbar utveckling i hela regionen. Besöket samordnas av North Sweden European Office – Norrbottens och Västerbottens regionkontor i Bryssel.

-Europa står nu inför ett vägval, menar Mårten Edberg, infrastrukturstrateg på Region Västerbotten. Om vi ska sörja för en god tillväxt kommer det att kräva en god infrastruktur. Det är hög tid att transportsystemen i vår del av Europa prioriteras.

Under besöket kommer EU-samordnaren Pat Cox föra diskussioner med politiska företrädare för lokal, regional och nationell förvaltning samt med aktörer från industrin. Han ska också besöka Luleå hamn, Kiruna kommun och LKAB. I arrangemanget medverkar även representanter för Näringsdepartementet och transportministerier i Norge och Finland.

För mer information:

Erik Bergkvist

070-618 68 55, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se

Mårten Edberg

070-2168625, marten.edberg@regionvasterbotten.se

Mona Mansour

070-391 83 99, mona.mansour@northsweden.eu

Skriv ut

30 maj, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer