Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Fem Östersjöländer samarbetar om gröna transportlösningar


– Vi måste få snabbare och effektivare transporter, det handlar om saker som färsk fisk från Norge och en ökad råvaruproduktion i Sverige och Finland.

– Vi måste få snabbare och effektivare transporter, det handlar om saker som färsk fisk från Norge och en ökad råvaruproduktion i Sverige och Finland. Vi behöver även knyta ihop centra, till bättre fungerande pendlingsregioner, berättar Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten.
Delegater från fem länder samlas därför till konferens i Stockholm genom EU-projektet Bothnian Green Logistic Corridor, BGLC, som leds av Region Västerbotten.
Vid konferensen talar bland andra infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Helmuth Adelsberger från EU-kommissionen samt Markus Petäjäniemi,marknadsdirektör, LKAB.

Konferensen äger rum den 6 och 7 februari, Grand Hôtel i Stockholm

Norra Skandinavien står för en betydande andel av EU:s råvaru- och basproduktförsörjning och produktionen bedöms nu öka samtidigt som transportsystemen står inför stora utmaningar.
BGLCs målsättning är att fördjupa och påskynda utvecklingen av effektiva och gröna transportlösningar och utveckla nya affärsmöjligheter från norra Skandinavien till Centraleuropa.

– Det handlar om att ta fram transportlösningar och kommunikationer som möter klimatmålen och säkrar kompetensförsörjning och utvecklingen inte bara i regionen, säger Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten.

Utgår från Botniska korridoren
EU-projektet Bothnian Green Logistic Corridor, omfattar hamn, tåg och lastbil och utgår från Botniska korridoren men berör ett större geografiskt område – från norra Skandinavien, genom Finland och Sverige, ner till Polen och Tyskland.
Projektet har 29 parter från myndigheter, regioner, universitet och näringsliv och 61 associerade partners, bland annat LKAB, Volvo, Boliden, OutoKumpo, SSAB, Billerud, Smurfit Kappa, Meyership och Nordnorsk spedisjon.
Dessa kommer nu att träffas och diskutera det kommande projektarbetet för en tvådagarskonferens i Stockholm, i anslutning till Region Västerbottens Grand-dagar.

”From road to rail and sea”
BGLC fokuserar bland annat på det gröna perspektivet, att gå ”from road to rail and sea” – att utveckla gröna korridorer som stärker logistikbranschens konkurrenskraft och skapar hållbara lösningar.
– Vi kommer även att ta fram ett pilotupplägg för nya fordonstyper för väg, sjö och järnväg och studera hur man kan förbättra kapacitet och omlastning utan stora investeringskostnader, säger Carina Aschan, projektledare i BGLC.
Prioriterat är också att hitta lösningar för ökad fyllnadsgrad och minskade tomtransporter. Detta kommer bland annat att testas i en pilot från Narvik till Polen.
– Målet är att presentera hållbara, gröna och resurseffektiva lösningar och utveckla en strategi för att på bästa sätt möta framtidens behov. En viktig del i BGLC är därför också att skapa nya samarbetsformer med industri och näringsliv, säger Carina Aschan.

Läs mer på: www.bothniangreen.com
För mer information, kontakta

Infrastrukturstrateg Mårten Edberg, Region Västerbotten,marten.edberg@regionvasterbotten.se, +46 70 216 8625

Carina Aschan, projektledare BGLC – Bothnian Green Logistic Corridor,carina.aschan@regionvasterbotten.se, 070 341 07 61

Presskontakt

Viktoria Skeidsvoll, kommunikatör BGLC– Bothnian Green Logistic Corridor,viktoria.skeidsvoll@regionvasterbotten.seDen här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen, 070 616 57 88

Skriv ut

2 februari, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer