Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Gemensam kraft för ungas hälsa – Barnhälsorapport 2012

Barnhälsorapporten är en beskrivning av barns och ungas hälsa i Västerbotten. Den är tänkt att användas i samverkan mellan kommuner och landsting.

Barnhälsorapporten är tänkt att användas i samverkan och som underlag för beslut som påverkar barns och ungas hälsa på såväl nationell, regional som lokal nivå.

– Ytterst handlar häla om individbeslut, men de beslut som människor fattar är beroende av omständigheter som arbetsmarknad, lönelägen och reklam med mera, säger Janeth Lundberg, ordförande förbundsfullmäktige, Region Västerbotten.

”Alla barn och unga har rätt till en god fysisk och psykisk hälsa, en trygg tillvaro och bra utbildning! Vår uppgift är att tillsammans ta tillvara kraften, energin och livsglädjen hos det nyfödda barnet och skapa en livsmiljö som främjar en trygg, hälsosam, stimulerande och utvecklande uppväxt.”
Så inleder Elisabeth Zachrisson Västerbottens första Barnhälsorapport.
Elisabeth Zachrisson har varit ordförande i Länsgrupp Barn och unga under 2011 och skoldirektör för- och grundskolan i Umeå kommun från 2002 till februari 2012

Barnhälsorapporten är en beskrivning av barns och ungas hälsa i Västerbotten. Den är tänkt att användas i samverkan mellan kommuner och landsting och som underlag för beslut som påverkar barns och ungas hälsa på såväl nationell, regional som lokal nivå.
– Tyvärr kan varken landstinget eller kommunerna ensamma styra över hälsoutvecklingen. Ytterst handlar det om individbeslut, men de beslut som människor fattar är beroende av omständigheter som arbetsmarknad, lönelägen och reklam med mera, säger Janeth Lundberg, ordförande förbundsfullmäktige, Region Västerbotten och landstingets nämnd för folkhälsa och primärvård i Skelleftå-Norsjöområdet.

Kort ur innehållet
Inom de flesta områden ligger Västerbotten något bättre till än Sverige som helhet. I genomsnitt lever färre barn i fattigdom, fler unga når gymnasiebehörighet, färre gravida röker och färre spädbarn föds med låg födelsevikt.
Det enda område som sticker ut är skador. Fler barn i Västerbotten vårdas på sjukhus på grund av skador än i landet som helhet.
Men trots att vi i de flesta fall ligger bra till visar rapporten att områden kan förbättras. Färre ungdomar än i Sverige som helhet röker och dricker men ändå är det nära hälften av alla Västerbottens niondeklassare och nära hälften av eleverna i årskurs 6 och 9 upplever att det finns mobbning i klassen.

Tillväxt – beroende av ungas hälsa
Men Janeth Lundberg är övertygad om att länets kommuner och landstinget tillsammans kan nå mycket längre än var för sig.
– Gemensamma satsningar är en förutsättning för en utveckling av länets folkhälsa.
Ett exempel är Salut-satsningen som följer barnets hälsa under hela uppväxten.
– Ungas hälsa är ytterst en fråga för länets och hela regionens tillväxt. De unga är vår bas för framtiden och i allt utvecklingsarbete ska vi alltid ha med ett barn- och ungdomsperspektiv, säger Janeth Lundberg.

Läs Barnhälsorapport 2012 och separata kommunblad
http://regionvasterbotten.se/utbildning/utbildning-och-kompetensforsorjning/barns-och-ungas-halsa/barnhalsorapport-2012/

För mer information kontakta:
Janeth Lundberg,janeth.lundberg@vll.seDen här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen, 070 576 82 95
Katarina Sjöström, katarina.sjoström@regionvasterbotten.seDen här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen, 070 377 37 20

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör,mariann.holmberg@regionvasterbotten.seDen här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen, 072 222 73 43

Fakta Barnhälsorapport 2012
Rapporten är framtagen på initiativ av Länsgrupp Barn och unga.
Medverkande: Erik Bergström, professor/överläkare pediatrik, Umeå universitet, Sven-Arne Silfverdahl, barnhälsovårdsöverläkare, Barn- och ungdomscentrum, NUS, Peter Högstadius, tf skoldirektör för- och grundskola, Umeå kommun och Ulf Norberg, socialchef, Vännäs kommun, vilka ingått i den expertgrupp som utarbetat underlaget till Barnhälsorapporten.
Katarina Sjöström, strateg Utbildning och kompetensförsörjning har hållit samman arbetsgruppen och Anna Norin, regional utvecklingsplanering, har sammanställt och uppdaterat kunskapsunderlaget, båda vid Region Västerbotten.

Fakta Länsgrupp Barn och unga
En samverkans grupp mellan länets 15 kommuner och landstinget.
http://regionvasterbotten.se/utbildning/utbildning-och-kompetensforsorjning/barns-och-ungas-halsa/

Skriv ut

20 mars, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer