Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Gemensamt tryck från Sverige och Finland att EU ska finansiera den bottniska korridoren

- Det är glädjande att den svenska regeringen tillsammans med den finska nu ställer sig bakom den bottniska korridoren, som är viktig del i att hålla samman Europa. Äntligen!

– Det är glädjande att den svenska regeringen tillsammans med den finska nu ställer sig bakom den bottniska korridoren, som är viktig del i att hålla samman Europa. Äntligen! 
Det uttrycker Erik Bergkvist (S), Ordförande Regionstyrelsen, Region Västerbotten efter besked om att svenska och finska ministrar tillsammans framfört synpunkter om att få in den bottniska korridoren i EU:s långtidsbudget. I dagsläget saknas den bottniska korridoren helt i budgeten.

Det var vid det informella ministerrådsmötet i Polen idag som infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd tillsammans med sin finska kollega transportminister Merja Kyllönen överlämnade ett brev till transportkommissionär Siim Kallas. Brevet innehåller synpunkter på det förslag i EU:s långtidsbudget som rör transportkorridorerna som ryms inom EU:s transportnätverk TEN-T.

Nyheten kommer tidsmässigt bra när Region Västerbotten är i startgroparna för projektet Botnian Green Logistic Corridor, BGLC. Ett projekt med 29 partner från fem länder (Sverige, Finland, Norge, Polen och Tyskland) för nya intelligenta transportlösningar och effektiva logistiska kedjor som ska göra det lättare och mer exakt att både transportera gods och att resa mellan länderna i den bottniska korridoren.

För kommentarer med anledning av detta pressmeddelande, kontakta Erik Bergkvist (S), Ordförande Regionstyrelsen Region Västerbotten, 070 618 68 55

För information om projektet BGLC och den bottniska korridoren, kontakta Mårten Edberg, infrastrukturstrateg på Region Västerbotten, 070 216 86 25.

Presskontakt: Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43

Bifogad beskrivning av projektet GBLC

Fakta Botniska Korridoren

Botniska korridoren är en strategiskt viktig länk i Europas godstransportsystem. Den går på såväl svensk som finsk sida och binder samman öst-västliga och nord-sydliga axlar över gränserna mellan Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Korridoren får också en viktig betydelse för de öst-västliga transportstråken exempelvis Finland-Sundsvall-Östersund-Trondheim, Vasa- Umeå-Mo i Rana, Northern Axis (Narvik – Haparanda – Torneå – S:t Petersburg) samt söderut; Karlskrona – Gdyna och Trelleborg – Rostock.

Att utveckla nya klimatsmarta transportlösningar bidrar till flera samhällsvinster:
Arbetsmarknaderna fungerar betydligt effektivare.
Näringslivets konkurrenskraft förbättras.
Befintliga samhällsinvesteringar kan nyttjas effektivt.
Klimateffekterna blir betydligt fördelaktigare.

Region Västerbotten är den samhällsorganisation som har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner som medlemmar och nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Skriv ut

6 september, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer